SON DAKİKA
Hava Durumu

Tahtelbahir 19.08.2019

Yazının Giriş Tarihi: 19.08.2019 10:13

1719 yılındadünyanınhayaledemeyeceğibirkeşfeOsmanlıtopraklarışahitoldu.

Osmanlıpadişahı Sultan 3. Ahmet, şehzadelerininsünnetiiçinbüyükbirtörendüzenledi. O dönemdeböyleönemlitörenleriçinTopkapıSarayımerkezealınarakDolmabahçe’denKağıthane’yedoğruçeşitlietkinliklerdüzenlenirdi. Şenliklergünlercedevamederken, ipcambazları, müzisyenler, hokkabazlarvedansçılarrengarenkçadırlardaeğlencelerdeyeralır, halkıeğlendirirdi. Şenliklerdehalkayemeklerdağıtılırdı. Sarayyönetimi, devletbüyükleri, misafirlervekadınlariçinözelyerlerayrılırdı. Buradanşenliklerirahatlıklaizleyebilirlerdi.

3 Aralık 1719 günübuşenliklerdenbirazdahafarklıbirşenlikdüzenlendi. Sultan 3. Ahmet’inçocuklarınınsünnettörenindedenizdegösteriyapılacaktı. İstanbul halkıgösteriyiizlemekiçinsünnetdüğününegelmişti. Sünnetdüğününün 13. günündedenizüzerindesularınköpürmesininardındanyaklaşık 15 metreboyundatimsahabenzerbircisminçıktığınıgörmüşlerdi. Çevredekikayıkçılartelaşyaparakkaçmayabaşlamıştı. Halkgördüklerineinanamıyordu. Timsahgörünümlücisimsarayınyakınlarınageldiğindeherkesonunbirtimsahya da canavardeğil, birdenizaltıolduğunuanlayacaktı. Tabi o yıllardadenizaltıtabirihenüzyoktu.Timsahgörünümlüdenizaltıağzınıaçıyorveiçindedansçılarortayaçıkıyordu. Halkiçin tam birşaşkınlıktı.

Halkın ilk kezgördüğübucismitersaneBaşmimarı İbrahim Efendi tasarlamıştı. Suyadalıpçıkabilencisimiçinde 5 kişisaatlercesualtındakalabiliyordu. ‘’Tahtelbahir’’adıverilenbucisim, dünyanın ilk denizaltısıolaraktarihegeçti.Tarihte Leonardo da Vinci, Konrad Kyeser, Van Drebbel’in 1500 ve 1600 yıllardadenizaltınabenzerçalışmalarıolduysa da buçalışmalar modern denizaltınınçokuzağındaydı.

Ağızkısmındabirbirinebirleştirilenkayıklardanoluşandenizaltı, sugeçirmemesiiçinkatranlakaplandı. Bu cismibatırıptekraryüzeyeçıkarılmasınısağlayansistemise, halatlarlatekneyebağlananağırlıklarınbırakılıptekrartoplanmasıylasağlanıyordu.

Zamanınçokötesindeolanbubuluştanyaklaşık 170 yılsonra 2. Abdulhamit zamanında, dünyanın ilk torpidoatabilendenizaltısıOsmanlısularınainecekti. Dünya’nın ilk savaşcıözelliklerinitaşıyanbudenizaltıhedefi tam isabetilevurabiliyordu.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.