SON DAKİKA
Hava Durumu

97 YILDIR TEK YÜREK TEK SES: 09.09.2019

Yazının Giriş Tarihi: 09.09.2019 09:35

Bugünİzmir’inkurtuluşunun 97. yılınıkutluyoruz. 9 Eylül1922 tarihiAnadoluinsanınınözgürinsanolmayolundaenbüyükadımlarındandır.

 15 Mayıs 1919 günüİzmir'de Hasan Tahsinilebaşlayanözgürlükkıvılcımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dahareketkazanmışvetümulusayayılmıştı. Bu şanlıilerleyiş, 9 Eylül 1992'de İzmir'de tam zaferlesonuçlanaraközgürlüğümüzünsembolüolmuştur.

 30 Ağustoszaferimizinardından 1 Eylül 1922'de Mustafa Kemal o tarihiemriverdi: "Ordular ilk hedefinizAkdeniz'dirileri!.." BağımsızlıkateşiileyananTürksüvarileriİzmir’egirmekiçinyıldırımgibileriatıldılar.

 Yunanordusucephanesiniterkederekkaçıyor, kaçarken de o şirinBatıAnadoluköy, kasabaveşehirleriniyakıpyıkıyordu. TürkaskerininkahramanlıklarıkarşısındabinlercekayıpverenYunanlılarıntoparlanmalarıimkansızdı. Tekhedefleriİzmir'eulaşıpburadangemilerlekarşıkıyıyakaçmaktı.

 KahramanTürkbirlikleri 1 Eylül'deUşakveKütahya'ya, 2 Eylül'deEskişehir'eayakbastılar.

 BatıAnadoluköykasabaveşehirleribirbiriardınagerialınıyordu. 4 Eylül'deAlaşehirveSöğüt, 5 Eylül'deBilecik, Simav, Demirci, ÖdemişveSalihli; 6 Eylül'deAkhisarBalıkesir, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'deBurhaniye, KemalpaşaveManisa'yaTürkordusugiriyordu.

 TürkordusununüstünbaşarısıkarşısındaYunanistan 2 Eylül'deİngiltere'yebaşvurarakYunanordusununKüçükAsya'yıboşaltmasıiçinateşkessağlanmasınıistedi. Bu saattensonraTürkordusununkafasındasadece İzmir vardı.

 9 EylülsabahıTürkordusu İzmir önlerinegelmişti. ''3 yıl 3 ay 25 gün'' sürensavaşsonaeriyordu.

 İzmir'deulusalbağımsızlığımızın ilk kurşununuişgalciYunanEfzunAlayı'nınbayraktarınasıkarak, onuKarataş'tayereindirengazeteci Hasan Tahsin'inbaşlattığımücadeleyineaynıkenttesonaeriyordu.

 9 Eylül 1922 saat 11.00;

TürkSüvarisiİzmir'egirmişveKonak'ıelegeçirmişti. SaatkulesiTürkaskeriniselamlıyordu. Teğmen Ali RızavebirerlehükümetkonağınınmerdivenleriniyıldırımhızıylaçıkanBinbaşıŞerafettinBeyikincikattakibalkondaasılıduranYunanBayrağı'nıindiriyoryerineTürkBayrağı'nıasıyordu.

 Halkcoşkuiçindeözgürlüktürkülerisöylüyor, ulusalkahramanını Mustafa Kemal'inibekliyorduartık. Mustafa Kemal 10 Eylül 1922'de İzmir'egirişyaptı. Halkbaşkomutanınbirliklerinigörüncebiryanındakinecoşkuilesesleniyordu. Evet bubizimKemalimiz!

 Son olarak 3 bin kişilikYunankuvvetiesiralınmıştıvebirkısmıisegemilerlegönderiliyordu. İzmir kurtarılmışveUlusalKurtuluşSavaşınoktalanmıştı. İngilizlerin "Türkordusu 6 aydaparçalayamaz" dedikleriYunancephesinibirkaçgündeyerlebiretti. Türkordusuözgürlükaşkıyla 15 günde 600 kilometreyolaldıve 150 bin kişilikdüşmanordusunu yok etti.

 1 Eylül'deDumlupınar'da Mustafa Kemal'in  ''Ordular ilk hedefinizAkdeniz'dirileri!'' emriilebaşlayanbuilerleyiş 9 Eylül 1922'de İzmir'denoktalanıyordu. Fakatbu emir yalnızcaTürkiyeiçindeğildünyanınbütünezilenuluslarıiçinyenibirçığıraçıyordu.

 HindistanlideriM.GandiKurtuluşSavaşı'nı ''Mustafa Kemallerinzaferidünyaiçinbirhürriyetveistiklalçağınınsancağıdır'' şeklindebahsederken, Pakistan lideriCinnahsömürgecilereşöylesesleniyordu: ''Bütündünyayasesleniyorum. Ne biz ne de her kıtadayaşamaktaolanesirvemazlummilletleribundansonratutamayacaksınız.''

 Mustafa Kemal Paşa 13 Eylül 1922 günüulusabirbildiriilemüjdeyiverdi: ''AsilTürkMilletiordumuz 9 Eylül 1922 sabahıİzmir'imizigerialdı. Akdenizordularımızınzaferşarkılarıiledalgalanıyor.''

 Ve 97yıldır her 9 Eylül'de İzmir tekyürektekses:

Yaşa Mustafa Kemal Paşa!!

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.