SON DAKİKA
Hava Durumu

ÇİMENLİK KALESİ 11.12.2018

Yazının Giriş Tarihi: 15.12.2018 12:03

Kısa Bilgi…

İnşa Tarihi : 1462

Yaptıran     : Fatih Sultan Mehmet.

Onarımlar  : 1839-1861-1876 (Osmanlı).

 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden bir süre sonra, Çanakkale Boğazı’nı kontrol altında tutabilmek amacıyla, boğazın en dar yerinde, biri Anadolu, diğeri Rumeli yakasında olmak üzere iki kale inşa ettirmiştir. Anadolu yakasındaki kale, Sultaniye (Çimenlik) Kalesi’dir. Kalenin iki tarafı denize bir tarafı karaya açılmaktadır. 4. cepheyi ise Kocaçay ırmağı sınırlandırmaktadır. Kaleyi 17. yüzyılda gören Fransız gezgin Grelot, kalede, bazıları karşı sahile mermi atabilen 28 büyük top bulunduğunu söylemekte ve Çanakkale’yi kalenin gerisindeki 3000 nüfuslu büyük bir köy olarak tanımlamaktadır.

KALE-İ SULTANİYE (ÇİMENLİK KALESİ)

 

Erken Osmanlı Dönemi eseri olan Kale-i Sultani, Sultan II. Mehmed ( Fatih Sultan Mehmet) tarafından yaptırılmıştır. Çanakkale Şehir Merkezinde bulunan Kale-i Sultaniye’nin inşa tarihi ile ilgili iki farklı görüş vardır. Evliya Çelebi, “Seyahatname” adlı eserinde kaleni yapım nedeni ve işlevini uzun uzun anlatmış, inşa tarihi olarak 1452’yi vermiştir. Buna karşılık İsmail Hami Danişmend, İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu ve Ekrem Hakkı Ayverdi tarihi belgelere dayandırarak, yapının 1463 tarihinde Yakup Paşa nezaretinde inşa edildiğini öne sürmüştür. Kale-i Sultani, Çanakkale’nin eski ismidir.Bu isimle anılan şehir, yine kalenin yapısından esinlenilerek Çanakkale ismini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile İngilizler arasında 5 Ocak 1809 tarihinde imzalanan anlaşmanın ismi de Kale-i Sultani anlaşmasıdır. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye isimli eserini burada yazdığı söylenmekte olup, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.  

ÇİMENLİK KALESİ NEREDEDİR.? NASIL VE NELERDEN OLUŞMAKTADIR.?

  Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye), Kilitbahir Kalesinin karşı kıyısında, Sarıçay’ın yanı başındaki düzlükte yer almaktadır. Kale, yaklaşık olarak 110x160 metre boyutlarında dikdörtgen planlı olup, bir dış sur ve bu dış surun ortasındaki ana kuleden oluşmaktadır. Dış surlar, çok sayıda kule ve burçlarla donatılmıştır. Surların içerisinde iki cami bulunmaktadır; bunlardan ilki, kuzey cephesinin ortasında yer alan kuleye bitişiktir. Caminin minaresi bodur olup üst kısmı yıkılmış, sonraki dönemlerde yeniden yapılmıştır. Diğer cami ise; ana kulenin güneybatı köşesindedir. Bu caminin, kitabesinden 1861-1876 yılları arasında Sultan Abdüllaziz tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Ana kule 30x42 metre boyutlarında, 20 metre yüksekliğinde ve üç katlıdır.

    Dikdörtgen bir plana sahip olan Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye)’nin köşelerinde, kuleler yer almaktadır. Doğudaki kulelerden birinin dokuz yüzeyi açıkta üçü duvar içinde olmak üzere on iki köşeli, diğeri ise yuvarlaktır. Batıda yer alan kuleler ise içten yuvarlaktır ve ön kısımları toprak altındadır. Doğuda yer alan köşe kulelerinin arasında iki tane sekiz köşeli küçük burçlar vardır. Kuleler ve burçlar, iki ya da üç katlıdır. Ana kule ile, kule ve burçlar aynı yükseklikte yapılmıştır. Cephanelik yuvarlak planlı, içi 5 metre, duvarı 2.28 metre ölçülerinde olup, avlunun doğu cephesinde yer almaktadır. Kapısının dışında dışa açılan bir penceresi bulunmamaktadır.

    Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye); Kilitbahir Kalesinin tam karşısında, boğazın en dar yerine İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından, Yakup Bey nezaretinde, 1462 yılında inşa ettirilmiştir. Kilitbahir Kalesi’nin tam karşısında Sarıçay’ın yanındaki düzlüğe inşa edilen Kale-i Sultaniye, yaklaşık olarak kare planlıdır. Belirli aralıklarla çokgen ve dairesel planlı kulelerle desteklenmiştir. Bir dış kale ve iç kaleden oluşmaktadır. İçerisinde iki cami, bir cephanelik ve koğuşlar bulunmaktadır. Denize bakan kısımları XIX.yüzyılda yıkılarak tabyalar inşa edilmiştir. Şu an askeri müze olarak kullanılan kale sağlam bir şekilde bugünde ayaktadır.

 

Yarın görüşmek umuduyla… Hoş, Sevgiyle, Sağlıcakla Kalın…J

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.