SON DAKİKA
Hava Durumu

EĞİTİMİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Yazının Giriş Tarihi: 09.08.2022 12:56
Yazının Güncellenme Tarihi: 09.08.2022 12:56

Eğitim hayatımız için çok önemli faktörlerden birisidir. Sadece okul eğitimi değil insanın kendini  vicdanen ahlaken eğitmesi de çok önemlidir. Sosyal bilim insanları eğitimi kendi bakış açılarına göre tanımlamışlar. Örneğin varoluş felsefesine göre eğitim " Kişinin kendini keşfetme süreci" olarak tanımlanır. Sosyolojik bir açıdan eğitimi tanımlayacak olursak "Kültürün gelecek nesillere aktarılma süreci" diyebiliriz. Davranışsal felsefe ekolü eğitimi "Bireyin davranış örüntülerini değiştirme süreci’’ olarak açıklarken; Bilişsel felsefe ekolü" Bireyin bilişsel örüntülerini değiştirme süreci" olarak tanımlamıştır. Yani herkes kendine göre bir tanım yapmış. Toplumdaki bireyler eğitimle yetişir. Eğitim ise ailede başlar. Birey, hayatla ailede tanışır. Bireyin hayatını şekillendirdiği ortam ise toplumdur. Toplumda insanın hayatını şekillendirmesine yardımcı olan en önemli unsur eğitimdir.  Yani aslında hepsi birbiryle bağlantılıdır. Eğitim olmazsa toplum olmaz toplum olmazsa eğitim. Eğitimli insan çevresindekilerle iyi ilişkiler kurabilir. Stres, öfke, tükenmişlik gibi olumsuz duygularla başaçıkma stratejisi geliştirir. Sesini yükseltmeyi bir güç gösterisi olarak görmez. Sadece aciz insanların kaba kuvvete başvurduğunu bilir. İnsanların sorunlarını konuşarak çözebileceğinin farkındadır.

Öncelikle dinlemeyi bilir. Karşısındakine önyargıyla yaklaşmaz. Kaba genellemeler yapmaz. Başkalarına yük olmaktan kaçınır. Çalıştığım kuruma, yaşadığım çevreye, tüm dünyadaki insanlığa ne yapar da daha fazla katkı sağlarım diye düşünür. Eğitimli insan başka kendi olmak üzere hiçbir insana, canlıya zarar vermez. Eğitimli insan öğrendiği bilgileri hayata geçirebilir, eğitimsiz insan bilgiden yoksun olduğu için daha konuları daha zor anlar ve uyanık olamaz, hep geri kalır ve ilerlemez.

Eğitimsiz insanlar çok şey bildiğini sanırlar, yeni bilgileri öğrenmekten kaçınırlar. Olaylara tek düze bakarlar, farklı bir pencereden bakamazlar, analitik ve sentezci bir düşünce yapısına sahip olamazlar.

Bilgi sadece potansiyel güçtür. Yalnızca kesin bir hareket planı şeklinde düzenlenir ve kesin bir hedefe yöneltilirse güç haline gelir. Bütün eğitim sistemlerindeki “kayıp halka”, eğitim kuramlarının öğrencilerine bilgiyi kazandıktan sonra nasıl organize edeceklerini ve kullanacaklarını öğretmedeki yetersizliklerindir aslında. Eğitimin muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları olan bir varlıktır. İnsan olmaya yönelik bir potansiyel ile dünyaya gelen insan yavrusu, ancak maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir eğitimle, dengeli bir insan olur. Bu yüzden nasıl bir insanın geleceği aldığı eğitimin bu nitelikleriyle şekilleniyorsa insanların meydana getirdiği toplumun da geleceği, yine insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle şekillenir.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için bir ölüm kalım davasından kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görülmektedir.Bunlardan yola çıkarak eğitim hayatımızın heryerinde olduça önemli bir faktördür. Boş kalığımız her vakiitte eğitim için çaba göstermekte olduça önemli.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.