SON DAKİKA
Hava Durumu

Ahlak

Yazının Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:47
Yazının Güncellenme Tarihi: 01.12.2022 09:47

Ahlak felsefesi, ''iyi'' ve ''doğru'' gibi kavramlar üzerinden evrensel ahlak kriterlerini belirleyen bir disiplindir. Din felsefesi, metafizik ve idealizm gibi öğretiler bu felsefenin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Birçok filozof insanlık için evrensel bir ahlak yasasının söz konusu olmayacağını öne sürerek ahlak felsefesine karşı çıkmıştır. Bu filozofların başında Herakletios yer alır. Efesli düşünüre göre, her şey görecelidir ve akıp gider. Bireylerin bakış açıları birbirinden farklı olduğu için en somut olgular ve olaylar bile yoruma açıktır. Mutlak bir gerçeklikten bahsedilemeyeceği gibi tek bir doğrudan bahsetmek de imkansızdır. Günümüzün en çok okunan filozoflarından biri olan Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soy Kütüğü Üstüne adlı kitabında ahlak felsefesini eleştirmiştir. ''Üst İnsan'' kavramının yaratıcısı Nietzsche'ye göre ahlak, sadece bir baskı mekanizmasıdır. İnsan, her türlü kuralı ve yasayı çiğneyerek özgürleşebilir. Ahlakın, insanlardan bağımsız biçimde var olduğunu savunan görüşe ahlaki realizm adı verilmektedir. Ahlaki realistlere göre iyilik ve kötülük diğer her şeyden bağımsız, kendi başına birer gerçektir. İnsanların hiçbiri ahlakın var olduğuna inanmasa, hatta ortada insanlar ya da dünya var olmasa bile ahlaki niteliklerin var olduğunu savunur. Bu görüşe göre insanların inşa etmediği, ne olup olmadığına bizim karar vermediğimiz, bizim ancak keşfedebileceğimiz ahlaki değer ve yükümlülükler vardır.

Ahlak ve ahlak felsefesi (etik) birbirinden farklı kavramlardır. Etik, ahlakı felsefi açıdan inceleyen ve açıklayan felsefi disiplindir. Ahlakın ne olduğunu, ahlakı davranışın nasıl oluştuğunu, iyi ve kötü davranışların nedenini inceler. Yani etik, insan davranışlarının ahlaki özünü ve yapısını inceler.

Ahlak olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şeyken etik, bu olguya yönelen felsefi disiplinin adıdır. Yani ahlak iyi ve kötü davranışların pratikteki değeri, etik ise iyi ve kötü davranışın teorisi şeklinde tanımlanır.

Etiğin görevi, herhangi bir türde ahlak geliştirmek ve bu ahlaka uyulmasını öğütlemek değil; tersine, ahlaki olgular hakkında genel bir görüş elde etmektir.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.