SON DAKİKA
Hava Durumu

Arkeoloji ve sualtı (01.10.2021)

Yazının Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:36

Dünyayı anlamaya, kültürleri ve gelişimi, evrimi, dönüşümü anlamak için geçmişe bakmak gerekir. Geçmişin sırlarını da arkeolojik yöntemlerle açığa çıkartabiliriz. Bu yöntemler ışığında analizler yapmaya başlarız. Arkeoloji, kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Arkeolojinin tarihsel gelişimine baktığımızda ise milattan önce 556-539 tarihlerine kadar gidiliyor. Babil Kralı olan Nabonidus tarafından gerçekleştirilen kazıda, eski Akad krallarından Naram-Sin’in Güneş Tanrısı adına yaptırılan mabedin temel taşını bulmayı hedeflemişti.

Aradan onlarca yüzlerce yıl geçti.

Günümüzde en az tahribatla mümkün olan en çok buluntunun geleceğe taşınması için koruma kuralları uygulanıyor.

‘Bilinçli kazılar’ sayesinde en az tahribatla en çok analiz ve karşılaştırma yapılmaya çalışıyor.

Teknolojinin ve bilimin gelişmesi ise arkeolojik kazıların yardım ve destek aldığı, bütünleştiği ve ilerlediği disiplin kollarını geliştiriyor. Arkeoloji çalışmalarında disipliner ve interdisipliner planlama gerektiriyor.

Arkeoloji en temelde, nesneleri kullanarak, nesnenin kullanıldığı dönemi anlamaya çalışır. Dönem kültürünü yeniden hayal/hafıza/gerçekler dünyasında resmeder. Analiz nedeniyle gerçekle ilintili olduğu gibi yorum nedeniyle de hayal ile bağlıdır.

Hayali kurarken de nesne analizi yapılırsa da bir yanı düşüncedir.

Arkeoloji soru sorar. Soru sormak da cevap almak da önemlidir. Bulunan nesnenin, nesnenin üzerinde kullanılan renk, desen ve motiflerin, nesnenin bulunduğu mimari yapının ne amaçla kullanıldığının, mimari yapıda kullanılan pencere, kapı gibi açıklıkların konum, büyüklük ve yapısındaki farklılıkların neden olduğunu sorar.

Davranış şekillerinin ne olduğu, insanlar neden bu şekilde evlerde oturdukları, neden burada yaşadıkları gibi bir dolu soru sorar. Değişimin nedeni anlaşılmaya çalışılır.

Bu yaparken de farklı disiplinlerden yardım alır. sanat tarihi, tarih, jeoloji, mitoloji, nümizmatik, antropoloji, kimya, paleografi ve epigrafi…

Farklı disiplinlerden yararlanıldığı arkeolojide farklı dallarda yer alır. Bunlardan en ilginci ise ‘Sualtı arkeolojisidir’

Sualtında kalan alanlar veya batıklar için de kazı çalışmaları yürütülür ama burada farklı alanlar arkeolojinin içindedir. “Sualtı Arkeolojisi” yapabilmek için arkeoloji eğitimi almış olmak gerekir, diğer arkeoloji alanlarında olduğu gibi. Bunun yanı sıra, dalgıçlık brövesine sahip olma gerekliliği de var. Karada yapılan kazılarda olduğu gibi sualtında da karelaj sistemi uygulanır. Hangi buluntunun, nesnenin nerden çıktığı saptanır. Belgelenir. Gelişen teknikler ve kameralar sayesinde sualtı kazıları daha verimli hale gelmiştir.

Sualtı kazılarında da, kara yüzeyinde yapılan kazılarda yapılması gereken uygulamalar maksimum seviyede uygulanıyor. Teknolojinin gelişimi, sualtı kazılarını biraz daha kolaylaştırdığı gibi sualtı arkeolojisi geçmişteki yakomozlar arasında sorular sormaya devam ediyor.

Kim bilir suların altında keşfedilmeyi bekleyen nasıl gizemler var?

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.