SON DAKİKA
Hava Durumu

''SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ''

19 Şubat 1915-9 Ocak 1916 yılları arasında gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri'nin en çarpıcı izlerinin görülebileceği Gelibolu Tarihi Alanı adeta bir Açık Hava Müzesi niteliğindedir. Adım adım her noktada 1915'te yaşanan muharebelerin izlerini görmek mümkündür. Siperler, kaleler, tabyalar, anıtlar, şüheda kabristanları... Hepsi hissedilir bir şekilde savaşın izlerini yansıtır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı işte bu coğrafyada doğmuştur.

Haber Giriş Tarihi: 18.03.2018 12:35
https://www.kaleninsesi.com
''SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ''

19 Şubat 1915-9 Ocak 1916 yılları arasında gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri'nin en çarpıcı izlerinin görülebileceği Gelibolu Tarihi Alanı adeta bir Açık Hava Müzesi niteliğindedir. Adım adım her noktada 1915'te yaşanan muharebelerin izlerini görmek mümkündür. Siperler, kaleler, tabyalar, anıtlar, şüheda kabristanları... Hepsi hissedilir bir şekilde savaşın izlerini yansıtır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı işte bu coğrafyada doğmuştur.

 

28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6546 sayılı Kanun, Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nın tarihî, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektedir.

 

Başkanlığımız dört Grup Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile toplam beş birimi, 121 personeli ile Gelibolu Yarımadası'nda Çamburnu ve Kilye'de bulunan iki ayrı hizmet binasında hizmet vermektedir.

 

Başkanlığımız, millî birlik ve beraberliğimizin harcı olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı'nın manevi, tarihî, kültürel ve doğal değerlerini, geleceğe olan sorumluluk bilinci ve evrensel düşünceyle gazi köyleri ile birlikte koruyup geliştirerek Alan'ı bir açık hava müzesine dönüştürmek misyonuyla hareket etmektedir.

 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nın doğal dokusunu koruyarak alanda yapılacak tüm işlerin tek elden yönetimini sağlamak, yarınlara aktarmak ve mirasımızın yurt içinde, yurt dışında geniş kitlelere ulaştırılması ve tanıtılmasını sağlamak şiarıyla kurulan Başkanlığımız her geçen yıl verimliliğini arttırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 Millet olarak verilen mücadelenin sonucunda, zaferin kazanıldığı bu topraklarda her yıl yapılan törenlerle, 1915'te temeli atılan haklı gururumuz devam ettirilmektedir. Başkanlığımız çeşitli kurumlarla koordinasyon içinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi olmak üzere Başkanlığımız 24 Nisan'da  Çanakkale Muharebeleri Anma Törenleri, 10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferi Törenleri, 9 Ocak'ta İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadasını Tahliyeleri Seddülbahir Töreni ni gerçekleştirmektedir. Çanakkale Savaşları’nda bize destek veren Osmanlı mirası ülkeleri başta olmak üzere Çanakkale Savaşları’na katılan ve burada evlatlarını kaybeden ülkeler ile kurmuş olduğumuz dostluk ve kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi neticesinde Çanakkale Ruhunun yansıttığı yüksek vatanseverlik ve centilmenlik değerinin bugün de devam ettiğinin tüm dünyaya tanıtılması ve savaşan tarafların yıllardır anma günlerinde bir araya gelerek dünya barışına işaret etmeleri, dünyaya örnek olacak mahiyettedir.

 

Başkanlığımız 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yılı münasebetiyle başlattığı tanıtım kampanyasında BİRİLERİ VAR sloganıyla halkımıza Söz konusu vatansa, sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen birileri hep olmuştur ve olacaktır hatırlatmasını yapmak istemiştir. Çanakkale savaşı, tarihimizin dönüm noktası olmuş adeta mucize denilebilecek nitelikte kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Bu zafer için vatanın her toprağından farklı farklı kimlikte yüz binler toplanmış, bir araya gelen düşman askerlerine karşı vatanı müdafaada bir olmuş, tek vücut olmuşlardır. Çanakkale zaferi ile armağan edilen bu vatanın özgürlüğüne bağımsızlığına el uzanmasın diye mücadelesini her dem yeniden sürdüren milletimiz 15 Temmuz’da da bunun başka bir örneğini daha göstermiştir. Bu toprakların insanlarının her zaman yeni bir ruhla, söz konusu vatan olduğunda sağına soluna bakmadan vatan için öne atılacak kişileri içinde barındırdığının sayısız örneğine tüm dünya şahit olmuştur. 

 

İşte bu bakışla Kut’ül Amare’de, Çanakkale’de, Milli Mücadele’de, 15 Temmuz’da ve bugün askerimizin olduğu tüm topraklarda olduğu gibi yine gerekirse her zaman öne atılacak birileri olduğunu bu kampanya ile hatırlara yeniden getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Başkanlığımız ayrıca 3 Kasım İlk Şehitleri Anma Programı, 1 Aralık Seyit Onbaşı Anma Programı, 18 Mart Törenleri kapsamında Çanakkale Bisiklet Turu, Gelibolu Maratonu, Uluslararası Truva Kısa Film Festivali gibi çeşitli program ve etkinlikleri de paydaş kurum ve kuruluşlarla beraber düzenlemektedir.

 

Tarihî Alan’ın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve kararlar belirlenmesi için öncelikli olarak 33.500 hektarlık alanı kapsayan Başkanlığımız yetki alanı bütününe yönelik Tarihî Alan Planları yapılmıştır.

 

Vatan savunması için büyük mücadeleelerin verildiği bu coğrafyanın sahip olduğu değerleri anlamak ve anlatmak şüphesiz çok önemlidir. Tarihî Alan Sınırlarımız içerisinde; 138 Sivil Mimarlık Örneği, 50 Türk Şehitliği, 29 Türk Anıt ve Kitabesi, 34 Yabancı Mezarlık ve Anıtı, 1 İlçe Merkezi, 8 Köy, 1 Liman, 3 Feribot İskelesi, 3 Kamp Alanı, 3 Balıkçı Barınağı, 6  Kale, 14 Tabya ve 36 Batık bulunmaktadır.

 

Çanakkale Muharebeleri'ninde kanıtladığı gibi devletlerin uluslararası siyasetinde Boğaz'ın önemi şüphesiz yadsınamaz. Bu açıdan tarih stratejik önemi çok yüksek olan Boğaz'ı zapt  etme girişimleriyle doludur. Tarihi Alan'ın en eski tanıklarından, Fatih Sultan Mehmet döneminde Boğazın ve payitahtın korunması için Çanakkale Boğaz'ının her iki yanına inşaa edilen kalelerden biri olan (diğeri Çimenlik Kalesi) Kilitbahir Kalesi'nin Restorasyonu ile Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi yapılmış olup Kilitbahir Müze Kalesi'nin açılışı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri kapsamında yapılacaktır. Osmanlı Kaleleri arasında özel bir yeri olan Kilitbahir Kalesi, Osmanlı dönemi kale hayatı hakkında bilgiler veren Türkiye'nin ilk ''Kale Müzesi'' olacaktır.

 

Tarihi Alan'daki gazi köylerimizden Bigalı Köyü içinde Nisan 1915'te 19.Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'i bir süre konuk etmiş bir ev bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl restorasyonuna başlanan Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi'ni de önümüzdeki aylarda halkımızın ziyaretine açılacaktır.

 

Tarihi Alan'ın Arıburnu ve Anafartalar Cepheleri'ndeki önemli mevkilere dikilmiş olan  toplam 9 ayrı bölgedeki 15 adet kitabenin restorasyon ve bakım çalışmaları da devam etmektedir.

 

Başkanlığımız 2023 ve ötesini hedeflerken dünyayı tanıyan, Türkiye'nin meselelerine vâkıf, kendi toplumu ve tarihini bilen Çanakkale Ruhunu benimseyen kültür ve sanat insanlarının yetişmesini sağlamayı da temel amacı olarak görür.

 

Çanakkale Savaşları tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için araştırmacılara yönelik çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesinin hizmete açılması için çalışmaların ilk adımı olarak 2016 yılı içinde ünlü Çanakkale Araştırmacısı ve Koleksiyoneri Uğural Vanthoft'un 25 senede biriktirerek oluşturduğu arşivi Başkanlığımız kütüphanesine kazandırılmıştır. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bir 'Arşiv Protokolü' imzalayarak Tarihi Alan'ın 1915 öncesinin de araştırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Uluslararası arenada da işbirliği sağlamak için Londra Kraliyet Savaş Müzesi ile de arşivlerinin paylaşılması yönünde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

Başkanlığımız ve Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma Merkezi (AÇASAM) arasında imzalanan bir işbirliği protokolü ile Çanakkale Savaşları ve muharebe alanlarına dair ortak yayın faaliyetleri ile her türlü çalışmada ihtiyaç duyulan tarih, coğrafya, arkeoloji, edebiyat, sanat tarihî vb. disiplinlere dair akademik kurullar oluşturulmaktadır.

           

Tarihî Alan’ın; tarihî, kültürel, manevi değerleri ile yaşatılması, geliştirilmesi ve Çanakkale Savaşlarının tarihsel hafızasına katkı sunmak üzere "Yaşayan Tarih Projesi" isimli sözlü tarih çalışmasının Başkanlığımızın yapımcılığı ve koordinasyonunda çekimleri tamamlanmıştır. Sözlü tarih anlatımı tarihçiler “Kenan Çelik, Ahmet Esenkaya ve Şahin Aldoğan” tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Çanakkale Savaşları tarihinin ve Tarihî Alan’ın daha iyi tanıtılması amacıyla Başkanlığımız tarafından bugüne kadar farklı dillerde nitelikli 3 kitap basılmıştır. Söz konusu kitaplar ile dergi, kitapçık, broşür, harita, takvim, kartpostal gibi çok dilli çeşitli tanıtım materyalleri hazırlanarak ilgili kurumlara ve kütüphanelere toplu gönderimleri yapılmakta özel günlerde ve kitap fuarlarında halka ücretsiz dağıtımı sağlanmaktadır.

 

Hem ulusal hem uluslar arası sonuçları ile Çanakkale Cephesi, 1.Dünya Savaşı'nın bir cephesi olmaktan çıkıp dünya tarihinde ayrı bir yer almıştır. Çanakkale Muharebelerinin tarihi ve manevi önemini en iyi şekilde anlayabilmek, muharebe alanlarını ziyaret ederek ve doğru bilgilenerek mümkündür.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tüm coğrafyasına işlenmiş bu izleri anlamak ve alanı tanımak adına Tarihi Alan ziyaretçilerini beklemektedir.

HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.