porno video porno izle free porn sikiş izle türkçe porno porno

NE GÜZEL İSTANBUL…(!) 14.5.2019

14.05.2019 09:22

YSK, İstanbul Büyükşehir seçimini yapılan itiraz üzerine 7-4 oy çokluğu ile iptal etti.Seçim 23 Haziran 2019 tarihindetekrarlanacak. Konu ile ilgili alınmış olan kararı beğenir veya beğenmezsiniz, ama Türkiye bir hukuk devleti olduğu için herkes, ama fakat demeden karara saygı duymasa da kabul etmek ve uymak zorundadır.

            Ancak, YSK’nın şaibeli gördüğü için iptal kararı alındığı günden itibaren, gerekçeli karar açıklanmamış olmasına rağmen ağzı olan herkes, alınan karar değişmeyeceğini bildikleri halde faraziler üzerine konuşuyorlar.

            Fanatiklik derecesinde politikanın dışındaki herkes işinde gücünde. Büyük çoğunluk adalet tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş ise yenilensin düşüncesinde, sakin bir şekilde gelişmeleri gözlemliyor. Seçilecek ve seçen aynı olduğu halde, koparılan yaygaranın arkasındaki gerekçeleri anlama gayreti ile gelişmeleri dikkatlice izliyor.

            İstanbul seçimleri ile ilgili bu kritik süreçte ve sonrasında,  siyasi partiler ve siyasetçiler başta olmak üzerehalkımızınkarşısında çetin bir imtihan vermektedir. Bu nedenle, İstanbul seçimlerinde kafa karıştıran saçmalıkları görmezden gelip, ortamı gerenleri ibret ile izlenmektedir.Türk halkı, artık gergin siyaset istemiyor.

            Feveran ederek, mağduriyet edebiyatı ile saldırgan propaganda yürütülmesinin halkta karşılığı olmadığınıseçimin iptal edildiği haberinin akşamı televizyonlardan ve sosyal medyadan yapılan bütün provokasyon çağrılarına karşı gösterilen temkinli duruş da bunu göstermiştir.

            Bunun yanında, seçimin iptal edilmesi ile birlikte rüyamızda görsek inanamayacağımız türden siyasi gelişmelere şahit olduk. Abdullah Gül’ün,  Davutoğlu’nun ve Karamollaoğlu’nun Brütüs olarak sahneye çıkışlarına inanınız çok şaşırdım.

            Refah Partisinin yenilikçi kanadı olarak ortaya çıkan grupta yanında olan, ekip olarak hareket ettikleri ve kendisini Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına taşıyan Reisi fırsatını buldukça siyaseten hançerlemesini görüntüsü sergileyen Gül gibi bir şahsiyeteyaptıklarını inanınız kiyakıştıramıyorum.

            Ayrıca, Karamollaoğlu Sivas Madımak olaylarından beri kendisini linç eden cenahın yanında yer almak adına, adayımızı çekersek bizim tabanımız CHP oy vermez anlayışı ile Ak Parti oylarınıbölmek için aday çıkarmasının izahını milli görüş çizgisinin devamı iddiasında bulunan siyasi akım ile bağdaştıramıyorum.    

            İstanbul seçimlerinin akşamından başlamak üzere ve sonrasında, CHP’nin sergilediği tutum ve davranışlar ile İmamoğlu’nun “Mazbatamı verin”  gayretkeşliği toplumda tereddüt oluşmasına neden oldu.Çünkü yaptıklarıile söylemleri hak aramaktan ziyade, kopya çekerken yakalandığı için sözlüye kaldırılan öğrencinin tedirginliği görüntüsünü yansıtıyor.

            Hakkının zayi olduğunu düşünen herkes her türlü müracaatta bulunma hakkı olmasına rağmen, oyların yeniden sayımına itiraz edilmesi,  itiraz sonucu seçmen bazında %10 oranındaki oyların sayımı ile aradaki farkın bariz bir şekilde düşmesi, sandıklardaki usulsüzlük ve oy kaydırmalarının yapıldığı görülmesi de kamu vicdanını rahatsız etmiştir.

            Bu bağlamda, YSK kararı en doğru karardır. İptal ile mazbata alınıp başka birine verilmemiş “Halep oradaysa arşın buradadır” diye seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Sandık kurularak, yeni seçmen ilavesi yapılamayacak ayni seçmen listeleri ile seçim yenilenecektir.

            Barolar birliği her sandığa bir avukat görevlendireceğini duyurmuştur. Gerekirse her müşahit sayım her sandık için kanunen mümkün ise kayıt altına alınmalıdır ki sonrasında sandıktan çıkana kimsenin itiraz etmeye yüzü kalmasın.

           

           

Yorumlar (1) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Selahattin Kırık

14 Mayıs 2019 21:59
Soru. Seçim Kurulu'nun (Pardon yüksek sözcüğünün unuttum. Gerçi olmasa da olur.) üye sayısı ve karar alırken izleyeceği yol/usul nedir ? Anayasa md. 79 YSK 7 asil ve dört yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler asil üye varken karara katılamazlar. Ayrıca 298 sayılı yasanın 113. Maddesinde derki, bir kurulun kararını itiraz yolu ile tetkik eden üst kurul, itirazı kabul ettiği takdirde, yapılması gereken işlem hakkında da karar verir. Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verirler. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf tercih olunur. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazların incelenmesinde, tam sayı ile toplanır. Diğer hususlarda kurulun mürettep(tam sayı) adedinin çoğunluğu ile toplanabilir. Her iki halde de salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur, denilmektedir Daha sade bir anlatımla söylersek; YSK, seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazların incelenmesinde, TAM SAYI ile toplanır. Diğer hususlarda kurulun tam sayı adedinin çoğunluğu ile toplanabilir. Her iki halde de salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. Peki, tam sayısı nedir? Asil üyelerin oluşturduğu sayıdır. Yedek üyelerin de katıldığı kurul tam sayı sayılamaz. Çünkü yedek üyeler, asil üye kurula katılamadığında, onun yerine kurulu tamamlayacak üyedir. Tam sayı 11 kabul edilemez. Yedek oyuncular, asla asıl oyuncularla birlikte çıkıp oynamaz. Asıl oyuncu yoksa, onun yerine oynarlar. İş bu kadar basit ve açıktır. Bu nedenle YSK kararı Anayasa’ya ve Kanuna aykırı olup, yok hükmündedir. YSK başkanının hayır demesi onu aklamaz. Bu kadar yanlı ve yanlış kararın alındığı bir kuruldan istifa etmesi gerekirdi. Ama bu onların ilk yanlış kararı değil ki, devenin boynu misali....