KAZDAĞLARI'NIN ETEKLERİNE KURULMUŞ BİR İLÇE; YENİCE

20 Temmuz 2019 16:38
KAZDAĞLARI'NIN ETEKLERİNE KURULMUŞ BİR İLÇE; YENİCE

Yenice İlçesi bulunduğu bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda, Cilalıtaş devrinde yaşandığı ortaya çıkmıştır. Milattan önce Bitinler, Aşşuvalılar, Truvalılar, Hititler, Luviler, Dorlar, Lidyalılar, Persler, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu’nun nüfuz sahası içinde kalmıştır. Milattan sonra Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Bizans İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir.

          1080 yılında Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Sü­leyman Şah devrinde Yenice böl­gesi fethedilmiştir. 1081 yılında Çanakkale ve Yenice yöresine Çaka Bey hakim olmuş, 1097 yılındaki Haçlı Seferleri’nden sonra Bizanslılar’ın eline geçmiştir. 1110 yılında Sultan Şahin Şah ida­resindeki Selçuklular tekrar böl­geye hakim olmuşlardır. 2. Kılıç Arslan döneminde Yenice böl­gesine Türkmen ve Yörük iskânları yoğunlaşmıştır. Bölgeye yerleşen Türkler, konar-göçer ha­yatı bırakarak çiftçiliğe başlamışlardır.

  1. yüzyılın başında Karesi Beyliği ve daha sonra da Osmanlı Devleti topraklarına dahil olmuştur. Karesi Beyliği 1303­-1345 yılları arasında Balıkesir ve Çanakkale bölgesine hakim olmuştur.

        İlçenin ilk kuruluşu köydür. Buraya ilk yerleşme 19. yüzyıl başlarında olmuştur. Asar Dağının kuzeye bakan yamacına yerleşen 5-6 hanelik nüfusu oluşturan Kınık Boyu Türklerinin Kızıl Keçeli gruplarıdır. Bölgeye Türkler’in yerleşmesiyle önce sırasıyla Yanoba, Dalyanoba,  İnceköy , Yeniceköy denildiği söylenmektedir. İlerleyen zaman içinde de Yenice adını almıştır.

              1936'ya dek Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı bir köy olan Yenice 15.06.1936 tarih ve 3012 sayılı Kanunla ilçe haline dönüştürülerek Çanakkale iline bağlanmıştır.18 Mart 1953 deprem felaketine maruz kalan İlçe bugünkü yerine Devletin yardımı ile taşınmıştır

    İlçenin 1 Belde (Kalkım Beldesi) ve 76 köyü vardır.İlçe merkezinde 4, Kalkım Beldesinde 2 Mahalle olmak üzere toplam 6 Mahalle vardır.

Kazdağlarının eteğine kurulmuş olan Yenicenin yüzölçümü 1417 km² olup, Çanakkale’nin yüzölçümü olarak en büyük ilçesidir. Çanakkale ilinin güneydoğusundadır. Rakım ise 255 m’ dir.

           İlçe toprakları;

    * Kuzeydoğu ve Doğuda Balıkesir İli Balya ve Gönen İlçeleri,

    * Güneyde Balıkesir İli Edremit, Havran ve Balya İlçeleri,

    * Güneydoğuda Balıkesir İli Balya İlçesi

    * Batıda Çan ve Bayramiç İlçesi,

    * Kuzeyde Biga ve Çan İlçesi ile çevrilidir.

 

Yenice ilçesinin arazisi içinde bulunduğu Biga yarımadası gibi fazla yüksek olmayan engebeli alanlardan oluşur. İlçenin başlıca yükseltileri Aladağ (963 m), Sakar Dağı (Asar 929 m) ile ilçenin kuzeyindeki Güre Dağı’dır.

      Yenice ilçesinde dağlar arasında yer alan genişçe ovalar vardır. Yenice ve Agonya ovaları doğal bir geçit ile birbirlerine bağlıdır. Yenice ve çevresi Agonya olarak bilinen biri büyük iki vadinin içinde yer alır.  Bu ovaların etrafı yüksekliklerle kaplı olduğu için dağ içi ovası olarak da adlandırılabilir. Agonya ovası Kalkım, Hamdibey, Pazarköy arasında genişçe bir alanı kaplar. Güneybatı yönünde dar bir şerit şeklinde uzanır. Uzunluğu 25-30 km’dir.

Kazdağlarının kuzey yamaçlarına kurulmuş olan ilçe Çanakkale’nin en zengin bitki örtüsüne sahip ilçesidir. İlçenin iklimi Akdeniz, Karadeniz ve kara ikliminin karışımı olan Marmara iklimi özelliklerini gösterir. Dikkat çeken özelliklerinden biri bitki örtüsüdür. %70’i ormanlarla kaplıdır.

      İlçenin en dikkat çeken özelliklerinden birisi bitki örtüsüdür. Ormanlık alanlarda yükseltinin dolayısıyla değişen mikroklima ve yetişme çevresi koşullarının etkisi ile değişik ağaç türleri ve bunların oluşturduğu karışık topluluklar vardır.

         Bölge ormanlarında Akdeniz, Karadeniz ve kara ikliminde yetişen türler (Kızılçam, Karaçam, Meşe Türleri, Kestane Göknar, Gürgen, Kayın, Çınar, Kızılağaç, Dışbudak, Ihlamur, Fındık) görülmektedir.

      Yenice Ormanları, endemik Kazdağı Göknar’ı (Abies egui-trojani) ve nadir bulunan türler bakımından da dikkat çekicidir. Kazdağı Göknarı’nın vatanı Kazdağı’dır. Adını Troya Antik antik kentinden alan bu Göknar türüne yalnızca bu yörede rastlanmaktadır.

 İlçe Çanakkale İl Merkezine 89 km, Balıkesir İline 110 km, mesafede olup,  Çan 23 Km, Biga 55 Km, Gönen 50 Km, Edremit 60 km uzaklıktadır. Karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İlçenin demir yolu ve hava yolu ile bağlantısı yoktur.

  HABER MERKEZİ

 

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler