istanbul escort

GMKA Tarafından “Bölgesel Yenilik Stratejisi Ve Eylem Planı” Hazırlandı 12.5.2019

Son Güncelleme : 12 Mayıs 2019 09:05
GMKA Tarafından “Bölgesel Yenilik Stratejisi Ve Eylem Planı” Hazırlandı 12.5.2019

Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin kalkınma ve gelişme sürecini hızlandırmak ve sürdürülebilir kılmak için inovasyonun etkin bir araç olarak kullanmasını sağlamak amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) liderliğinde bölgesel paydaşların aktif katılımıyla “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandı.

Strateji, bölgesel inovasyonun günümüzde ulaştığı son nokta olan ve 3. nesil bölgesel inovasyon stratejisi olarak tanımlanan (BİS3) “akıllı uzmanlaşma” yaklaşımını esas alıyor.

Strateji hazırlığı için katılımcılığı ön plana çıkaran ve stratejinin uygulanması için zemin hazırlayan bir süreç yürütüldü. Hazırlık sürecinde, Ar-Ge ve inovasyona ilişkin ulusal, bölgesel ve uluslararası veri ve bilgileri barındıran tüm kaynaklar taranarak; TR22 bölgesinin Ar-Ge ve inovasyon verileri, Türkiye’deki seçilen bölgelerin verileri ile karşılaştırıldı.

Güney Marmara Bölgesi’nde özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden paydaşlar, proje boyunca çalışmalara aktif olarak katılmış ve önemli katkılarda bulundular. Çalışma kapsamında, bölgeyi oluşturan Balıkesir ve Çanakkale illerindeki özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan toplam 593 paydaşla çalıştay, anket, mülakat ve odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

 

Bölgenin, paydaşların katılımıyla belirlenmiş olan akıllı uzmanlaşmaya dayalı inovasyon vizyonu ise şöyle:

 

“Güney Marmara Bölgesi, 2023 yılında yetişmiş insan kaynağı, eğitim kurumları, inovasyon ve girişimcilik kültürü ve rekabetçi sektörleriyle kalkınma hedefini başarmış bir bölge olacaktır.

Çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgilerin analiz edilmesinin ardından, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı tetikleyecek akıllı uzmanlaşma alanları belirlenmiştir. Akıllı uzmanlaşma yoluyla sürdürülebilir rekabet avantajı sağlama potansiyeli bulunan alanlar olarak ise şunlar olarak tespit edilmiştir:

-Sürdürülebilir tarım ve tarıma dayalı sanayi
-Alternatif Turizm
-Yenilenebilir Enerji

Raporda ‘Stratejik Atılım Alanları’ ise aşağıdaki üç ana boyut altında şekillendirilmiş ve buna bağlı olarak da projeler ve eylem adımları belirlenmiştir.

Özel sektörün Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin ve performansının yükseltilmesi
Bölgedeki girişimcilik ve yenilik kültürünün geliştirilmesi
Bölgedeki eğitim, araştırma ve yenilikçilik altyapısının güçlendirilmesi.”  HABER MERKEZİ

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler