“BİR DERDİMİZ VAR... ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Son Güncelleme : 10 Haziran 2018 18:06
“BİR DERDİMİZ VAR... ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Tecrübeli bir kadroyla dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek net bir yol haritası orta¬ya koyduklarını belirten Akgün; “Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. ''dedi.

2023’e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, orta­ya koyma aşamasında olduklarını söyleyen Akgün;  ''Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Yeni hükü­met sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.”şeklinde konuştu.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bölgeye ve Çanakkale’ye  ekonomik anlamda ve istihdam noktasında katkısının büyük olacağını belirten Akgün; “8 bin kişinin ekmek yiyeceği ailelerini de hesaba katarsak 30 bin 40 bin kişinin istifade edeceği devasa bir tesisten bahsediyoruz. Ezine, Bayramiç, Ayvacık’ın toplam elektrik tüketiminden daha fazla burada tüketilecek, böyle bir tesis. Bence Çanakkale’nin köprüsü ne kadar kıymetliyse Ezine Gıda OSB’si de o kadar kıymetli. Ezine'de istihdam buranın elması, armudu, peyniri, zeytini, zeytin yağı ve sütü olduğu sürüce devam edecek. O yüzden Çanakkale’nin kaderi olacak bir proje. Sadece Ezine’mizin değil tüm bölgemizin imarına ekonomisine tarımına katkı sağlayacak projedir.”ifadelerini kullandı.

“NET BİR YOL HARİTASI ORTA­YA KOYUYORUZ''

Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili Adayı Fırat Akgün, Ezine Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi'nin 8 bin kişiye istihdam kapısı olacağını söyledi. Ayrıca Akgün, Ak Partinin teşkilatlanma yapısından ve gelecek vizyonundan da bahsetti.

''Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile işletmelerimizin marka değerleri artacak''

''Bölgemizde süt ve süt ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere çok çeşitli gıda ürünleri üretiminde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile bu işletmelerimizin marka değerleri artacak, gerek ulusal ve gerekse de uluslararası rekabet ortamında daha avantajlı bir konuma gelecekler ve buna bağlı olarak bölgemizde istihdam da artacaktır. İnşallah en kısa zamanda bölgeye kazandırılacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bölgemize ve ilimize ekonomik anlamda ve istihdam noktasında katkısı büyük olacaktır. ''

''2019’un sonuna 2020’nin başlarında burada yavaş yavaş dumanların tütmeye başladığını göreceksiniz''

“Ezine’de Çanakkale hatta Türkiye'nin bir projesi olan Ezine Gıda İhtisas OSB’sinin yapımına başlandı. Ezine'ye 1.500 dönüm alan tahsis yapıldı. Hemşerilerimiz 1.500 dönümün ne olduğunu düşünse bunun ne kadar büyük proje olduğunu anlaşılacağını düşünüyorum. Kaba bir hesapla 150 tane futbol sahası demek . 8 bin kişinin ekmek yiyeceği ailelerini de hesaba katarsak 30 bin 40 bin kişinin istifade edeceği devasa bir tesisten bahsediyoruz. Ezine, Bayramiç, Ayvacık’ın toplam elektrik tüketiminden daha fazla burada tüketilecek, böyle bir tesis. Bence Çanakkale’nin köprüsü ne kadar kıymetliyse Ezine Gıda OSB’si de o kadar kıymetli. Ezine'de istihdam buranın elması, armudu, peyniri, zeytini, zeytin yağı ve sütü olduğu sürüce devam edecek. O yüzden Çanakkale’nin kaderi olacak bir proje. Sadece Ezine’mizin değil tüm bölgemizin imarına ekonomisine tarımına katkı sağlayacak projedir. Bin 500 dönüm içerisinde çok farklı iş kollarının sadece tarım olmak kaydıyla yer bulacağı istihdam üreteceği yer. 2019’un sonuna 2020’nin başlarında burada yavaş yavaş dumanların tütmeye başladığını göreceksiniz. Çocuklarımız artık köyden kentte değil, kentten köye gitmeye çalışacaklar. Çiftçimizin ürettiği ürün kıymetliyse, değerliyse neden şehre gelsin.''  

''Tecrübeli bir kadroyla dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeni­den şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek net bir yol haritası orta­ya koyuyoruz''

''Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken, diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözlenmektedir. Değişimi iyi al­gılayarak uyum sağlayanlar kazanmakta, değişim sürecinde geri kalan­lar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödemektedir. Tecrübeli bir kadroyla dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeni­den şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek net bir yol haritası orta­ya koyuyoruz. Yeni dönemin ayır edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanı­yoruz. ''

''2023’e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, orta­ya koyma aşamasındayız''

''Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Yeni hükü­met sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi ol­duğu bir ülkeye dönüştüreceğiz. 2023’e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, orta­ya koyma aşamasındayız. Kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071’e doğru emin adımlarla yürürken artık vizyonumuzu uzun vadeli bir perspektifle geleceğe taşıyacağız. Bunun için önümüzdeki dönemde de ortalama olarak gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyü­me sağlayacağız. Böylece dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5’lere taşıyacağız. Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçi­ci rüzgârlara kapılmayıp dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendirerek devam ettireceğiz''

''Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kul­lanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getireceğiz''

''Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kul­lanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getireceğiz. Üretim biçimimizi, günümüzde en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgiye da­yalı üretim, büyümemizin temel belirleyici gücü olacaktır.Bütün politikalarımızın özünde insan merkezli siyasi anlayışımız bulunmaktadır. İnsanımızı kalkınmanın bizatihi amacı olarak görüyor, yine bu amaca insanımızla erişebileceğimizin bilinciyle hareket ediyo­ruz. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Başkalarını izleyen değil, başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren, sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle başaracağız. Topyekûn kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkın­ma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların iş­gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız. ''

''Son 16 yılda yaptığımız atılımlarla; alt orta gelir ülke grubunda olan ülkemizi, üst-orta gelir grubuna yükselttik. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır''

''Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimet­lerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıraca­ğız. Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken, diğer yandan bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız. Birleşmiş Milletler İnsani gelişmişlik endek­sine göre “yüksek insani gelişmişlik seviyesi ”ne çıkardığımız ülkemizi, “en yüksek insani gelişmişlik seviyesi”ne ulaştıracağız. Önümüzdeki dönemde gelirini daha adil paylaşan ve nesiller arası hakkaniyeti sağlamış; çalışma istek, yetenek ve becerisine sahip; her­kesin üretime katkıda bulunduğu; demokratik standartları yüksek, her alanda kalkınmış bir toplum haline geleceğiz. Küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenen alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Bu alanda yetkin bir ülke haline geleceğiz. Bu süreçte bir taraftan yeni teknolojilere dayalı dijital sanayi yapısı­na geçerken, diğer taraftan insanımızı zihni ve fiziki becerilerinden fay­dalanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam edeceğiz. Milli Gelirden Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynaklarımızın payını yüzde iki­nin üzerine çıkararak imalat sanayimizde yüksek teknolojili üretimin payının hakim olduğu ekonomik bir yapıya sahip olacağız.Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımın­da girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendirece­ğiz. Küçük ve orta boy işletmeler başta olmak üzere, rekabetçi bir or­tamda oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan bir çok girişimcisi ve markası olan bir ülke konumuna yükseleceğiz. ''

''Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektör­de kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz'

''Ekonomik ve teknolojik atılımlarımızın yanı sıra sadece ulusal dü­zeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi; eği­tim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli ve milli üretimle dünyada söz sahibi olan ve cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz. Savunma sanayiinin birçok alanında geliştirmekte olduğumuz mil­li teknolojimizin seviyesini en üst düzeye ulaştıracağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyada önde gelen ihracatçı ülkeler arasına girecektir. Geleneksel unsurların yanı sıra siber alanda da savunma mekaniz­malarına sahip olacak şekilde ülkemizin yerli ve milli teknolojik altyapı­sını ve organizasyon kabiliyetini geliştireceğiz.''

''Ülkemiz için vazgeçilmez olan enerji ve gıda güvenliği alanlarında uluslararası standartlarda en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceğiz''

''Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda, akıllı ve yeşil kent projeleriyle, şehirlerimizi daha yaşanabilir bir niteliğe kavuşturacağız. Gelecek nesil­lerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakacağız. Geçmiş değerlerimizi geleceğe taşıyan bir anlayış içinde eğitim, kül­tür ve sanatta yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla tüm insanlık için değer üretmeye yönelik atılımlar gerçekleştireceğiz. ''

''Geçmişte önemli medeniyetlere merkez olmuş, kültürlere ev sahip­liği yapmış olan ülkemizin, bu zengin coğrafyada dünya ile entegras­yonunu artırarak komşularıyla birlikte kalkınma sürecini hızlandırma çabasında olacağız''

''Yakın coğrafyamızda huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam ederken, küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesis edilmesinde öncülük edeceğiz. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insa­nı için değil tüm insanlık için istemeye ve hak temelli diplomatik yakla­şımını sürdürmeye devam edecektir. “Dünya 5’ten büyüktür” çağrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye gelecekte de küresel düzeyde sözü dinlenen lider bir ülke ve mazlumların umudu olmayı sürdürecektir. Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refa­hını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan, güçlü ve büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. '' DOĞANCAN USTABAŞ

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler