“AK PARTİ GENÇLERE DEĞER VERİYOR”

06 Haziran 2018 09:30
“AK PARTİ GENÇLERE DEĞER VERİYOR”

AK Parti milletvekili adayı Furkan Sezer, Biga Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını, tarım ve hayvancılık üzerine bir girişimci olduğunu vurgulayarak AK Parti’nin gençlik ve tarım üzerinde duruşunu anlattı.

AK Parti’nin  kurulduğu günden bugüne, Türk siyasi hayatında genç dü­şünen, değişimden ve dönüşümden yana olmuş vizyoner bir parti ol­duğunu belirten Sezer; “Bu yönüyle gençlerin partisidir. Gençlerimize güveniyor; gençliğimizi bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Bunu sadece hükümet politikalarımızda değil, partimizin gençleş­me yaklaşımına, gençlere siyasette imkan tanıma anlayışımızla da gösteriyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de gençliği karar süreçlerine aktif bir biçimde dahil ederek; ülkemizin meselelerine ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini hedeflemekteyiz. Bize göre gençlik; düşünmeli, sorgulamalı, yeniliğe ve gelişmeye açık, farklılıklara saygılı, ahlaki değerlere sahip, sorumlu, bilgili ve öz­güven sahibi olmalı ve karar alma mekanizmalarına dahil olarak gele­ceğimizi şekillendirmede aktif rol almalıdır.''dedi.

AK Parti İktidarı döneminde gençlere yapılan yatırımları anlatan Sezer;  “İkti­darlarımız boyunca, gençlerimizin iyi yetişmeleri, farkındalığı yüksek birer vatandaş olmaları; kültür, sanat ve spor ile ruhen ve bedenen güç­lenmeleri için çok önemli adımlar attık. Gençlerimize yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığını kurduk. Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılmasını sağ­ladık. Seçilme yaşını 25’ten 18’e düşürdük. Profesyonel orduya geçişle uyumlu olarak zorunlu askerlik süresini 18 aydan 12 aya, yedek subay askerlik süresini 15 aydan 12 aya, kısa dö­nem askerlik süresini 8 aydan 6 aya indirdik.'' şeklinde konuştu.

''AK Parti kurulduğu günden bugüne, Türk siyasi hayatında genç dü­şünen, değişimden ve dönüşümden yana olmuş vizyoner bir parti ol­muştur. Bu yönüyle gençlerin partisidir. Gençlerimize güveniyor; gençliğimizi bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Bunu sadece hükümet politikalarımızda değil, partimizin gençleş­me yaklaşımına, gençlere siyasette imkan tanıma anlayışımızla da gösteriyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de gençliği karar süreçlerine aktif bir biçimde dahil ederek; ülkemizin meselelerine ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini hedeflemekteyiz. Bize göre gençlik; düşünmeli, sorgulamalı, yeniliğe ve gelişmeye açık, farklılıklara saygılı, ahlaki değerlere sahip, sorumlu, bilgili ve öz­güven sahibi olmalı ve karar alma mekanizmalarına dahil olarak gele­ceğimizi şekillendirmede aktif rol almalıdır.''

AK Parti İktidarı döneminde gençlere ne gibi yatırımlar yapıldı?

''Attığımız her adımda gençlerimizin geleceğini düşündük''

''İkti­darlarımız boyunca, gençlerimizin iyi yetişmeleri, farkındalığı yüksek birer vatandaş olmaları; kültür, sanat ve spor ile ruhen ve bedenen güç­lenmeleri için çok önemli adımlar attık. Gençlerimize yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığını kurduk. Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılmasını sağ­ladık. Seçilme yaşını 25’ten 18’e düşürdük. Profesyonel orduya geçişle uyumlu olarak zorunlu askerlik süresini 18 aydan 12 aya, yedek subay askerlik süresini 15 aydan 12 aya, kısa dö­nem askerlik süresini 8 aydan 6 aya indirdik.''

''Gençlerimize eşit, adaletli ve kaliteli eğitim sağladık''

''Her ilimiz­de üniversite kurulmasını sağlayarak, yükseköğretim kurumu sayımızı 207’ye çıkardık.Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verdik. Üniversitelerden ilişiği kesilen yaklaşık 800 bin öğrencimizin genel af düzenlemesi ile eğitimine devam etmesini sağladık. Yıllarca Türkiye’deki ayrımcılığın sembolü haline gelen başörtüsü yasağını kaldırdık. Üniversite kapılarından kovulan, devlet dairelerine sokulmayan başörtüsünü her alanda serbest hale getirdik. Üniversite öğrenim harçlarını kaldırdık.Yükseköğrenim gören gençlerimizin barınma, beslenme, burs ve kredi imkânlarını iktidara geldiğimiz 2002’ye göre çok daha iyi seviye­lere ulaştırdık. 2003’ten bugüne, başvuru yapan her üniversite öğrenci­mize burs veya kredi imkânı sağladık. İktidara geldiğimizde 450 bin gencimize kredi verilirken, bu rakamı yaklaşık 4’e katlayarak 401 bini burs, 1 milyon 189 bini kredi olmak üzere 1 milyon 590 bin öğrencimize burs veya kredi vermeye başladık.''

''2002 yılında lisans öğrencilerine verilen aylık 45 TL bursu artırarak 470 TL’ye yükselttik''

''Yüksek lisans öğrencilerine verilen aylık 90 TL bursu, 940 TL’ye, dok­tora öğrencilerine verilen aylık 135 TL bursu 1.410 TL’ye yükselttik. 2002 yılında öğrencilere aylık 11 TL beslenme yardımı verilmektey­ken, 2017 yılında 32 kat artışla aylık 330 TL beslenme yardımı vermek­teyiz.Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandır­mak üzere; liderlik ve kişisel gelişim seminerleri, farkındalık konferans­ları, kariyer sohbetleri, din ve değerler eğitimi, dil ve tasarım ile müzik ve görsel sanatlar kursları düzenliyoruz. Yurtdışı eğitim ve değişim programlarından yararlanan öğrenci sa­yısını artırdık. ''

''Eğitimdeki gençlerimizin barınma sorunlarını gidermek adına çok önemli adımlar attık''

''Şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında barınarak tamamlayanlar, devlet koruması altındaki öğrenciler ile anne ve babası hayatta olmayan öğrencilerden yurt ücreti ve depozito alma­yarak onların daha rahat şartlar altında eğitim görmesini sağlıyoruz. 589 yeni yurt yaparak, yükseköğrenim öğrencilerimiz için yurt sayı­sını 190’dan 779’a, yatak kapasitesini ise 182 binden 629 bine yükselttik ve yatak kapasitemizi 3,3 katına çıkardık. Üniversiteli gençlerimiz için yerel yönetimlere, yükseköğrenim yur­du yapabilme imkânı getirdik. Kamu özel işbirliği ile yurt yapımlarını özendirdik ve hızlandırdık. Yurtlarımızın standartlarını yükselttik. Koğuş tipi odalardan, ahşap mobilyalı, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı ve yanmaz özel­likli yatak bulunan modern odalara geçiş yaptık. 2002 yılında toplam yurt yatak kapasitenin yüzde 83’ü ranzalı iken, 2017 yıl sonu itibarıyla bu oran yüzde 19 seviyesine düşürülmüştür. Yapı­mına devam ettiğimiz yurtların tamamlanması ile birlikte ranzalı oda­ların tamamen kaldırılmasını hedefliyoruz. Yurtlarımızda ayrıca temizlik, güvenlik ve 24 saat sıcak su imkânla­rının yanında ortak ders çalışma alanları, kantin, kafeterya gibi sosyal ortamlar da bulunmaktadır. Öğrencilerimizin akademik çalışmalarına ve bilimsel araştırmala­rına katkı sağlamak amacıyla 24 saat hızlı, güvenli ve ücretsiz olarak internete erişim imkânı sunduk. Tüm yurtlarımızda öğrencilerin dışarıya ihtiyaç duymadan, arkadaş­larıyla vakitlerini değerlendirebilecekleri sosyal ortamlar tesis ettik. ''

''Gençlerimizin sosyal hayata daha aktif bir biçimde katılmaları­nı destekledik''

''15-18 yaş arasındaki gençlerin dernek kurabilmelerini sağladık. Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptıran dernekler, 2002’de 125 iken 2017 sonu itibarıyla 670’e ulaştı. Gençlik merkezleri ve kampları ile hareketlilik programlarını yay­gınlaştırdık. 2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısını, bugün 81 ilde 313’e yükselttik. Gençlik merkezlerimize 2002 yılında 5.120 olan üye sa­yısı, 2018 yılında 1 milyon 881 bine ulaşmıştır. Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projelere des­tek verdik. ''

''İlk kez genç istihdamı için teşvikler sağladık''

''18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanların istihdamını teşvik amacıyla gençlere ait SSK primlerini, belirli oranlarda 5 yıl boyunca karşıladık. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca 75 bin TL’lik kazanç istisnası ge­tirdik. Genç girişimcilerin sermaye şirketlerine ilk defa vergi muafiyeti sağ­ladık. 2002-2018 yılları arasında İŞKUR Meslek Eğitim Kurslarına yaklaşık 2,3 milyon işi katıldı. Kursiyerlerin yüzde 65’ine ve iş başı eğitimine ka­tılanların yüzde 75’ine istihdam imkânı sunduk. İŞKUR tarafından verilen kurslara katılan kursiyerlere Genel Sağlık Sigortası yapıyoruz. Ayrıca kursiyerlere, sanayi sektöründe kursa katı­lıyor ise günlük 45 TL, diğer sektörlerde kursa katılıyorsa günlük 25 TL, bilişim sektöründe kursa katılıyor ise günlük 75 TL ödüyoruz. ''

''Genç girişimcilerimizin önünü açtık''

''KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile yeni iş kuran gençlerimize 50 Bin TL Hibe, 100 Bin TL de 2 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi vermeye başladık.

''Gençlerimizin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmala­rını sağladık''

''18 yaş altı bütün evlatlarımızı devlet güvencesi altına aldık. Anne ya da babasının genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksı­zın, 18 yaşından küçük çocuklara şartsız sağlık hizmeti vermeye başladık. Öğrenim gördükleri okullardan mezun olmaları nedeniyle anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alamayan gençlerimize, 2013 yılında yapılan düzenleme ile ana veya babaları üzerinden sağlıktan yararlan­maları için ilave 120 gün süre tanıdık.2016 yılında yapılan düzenleme ile lise ve dengi kurumlarda öğrenim görenlerin 20 yaşını, yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görenlerin ise 25 yaşını geçmemek kaydıyla, mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle primleri devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigorta­lısı sayarak, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağladık. ''

''Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyoruz ''

''Bu kapsamda; Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nu kurduk. Gençlerimiz için önemli bir tehdit oluşturan uyuşturucu ile müca­dele konusunda kapsamlı bir Eylem Planı hazırlayarak uygulamaya koy­duk. Bu kapsamda “Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi” ile “Uyuş­turucu ile Mücadele Eylem Planı” hazırlık çalışmalarını sürdürmekteyiz. Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında toplam 2,8 milyon kişi­ye farkındalık eğitimleri verdik. Hastanelerde bağımlılıkla mücadele poliklinik ve servislerini oluş­turduk ÇEMATEM ve AMATEM sayılarını artırdık. Uyuşturucu ile mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirleri arttır­mak için 50 ilde narkotimleri devreye soktuk. Aile hekimlerini eğiterek bağımlılıkla mücadele etkinliğimizi güç­lendiriyoruz. 13 İlde Bakanlığımız gençlik merkezlerinde gençlerimizi bağımlılığın her türüyle mücadele hakkında bilgilendirmek amacıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında “Danışma Birimlerimiz” kurulmuştur. Gençlerin bağımlılıkla mücadele projelerine destek verdik. ''

''Spora dev yatırımlar yaptık''

''2002 yılında 1.575 olan spor tesisi sa­yısını, 2017’de 6.279’a yükselttik. 2017 yılında spor tesislerimiz için 621 milyon TL harcadık. 2002 yılından bu yana olimpiyatlarda ve diğer uluslararası organi­zasyonlarda; 14 bin 960 altın madalya, 14 bin 226 gümüş madalya, 17 bin 441 bronz madalya olmak üzere toplam 46 bin 627 madalya kazan­dırdık. 43 ilimizi 15 bin ile 50 bin seyirci kapasiteli dev stadyumlara kavuş­turduk. Spor kulübü sayısını 2 katına, lisanslı sporcu sayısını 22 katına çıkar­dık. 2002 yılında ülkemizde yaklaşık 6 bin spor kulübü faaliyet göster­mekte iken, verdiğimiz desteklerle spor kulübü sayısını 2 katın üzerinde artırarak 14,2 bin’e çıkardık. Lisanslı sporcu sayısını da 23 katına çıkara­rak 370 bin’den 8,4 milyon’a yükselttik.''

Bir daha iktidara gelmeniz halinde gençlere ne gibi vaatlerde bulunuyorsunuz?

''Gençlerimizin önümüzdeki dönemde de; karar alma süreçlerin­den sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda ak­tif rol almalarını sağlayacağız. Gençlerimizin nitelikli eğitim almaları en öncelikli hedefimizdir.''

'' AK Parti gençlerin iyi bir iş sahibi olmaları, sağlıklı bir aile kurmaları ve toplum için sorumlu birer birey olmaları için nitelikli eğitimi ilk sıraya almaya devam edecektir. Bu kapsamda eğitimin her kademesinde ve üniversitelerde gençleri­mizin demokratik ve bilimsel eğitim zeminlerini daha da güçlendirecek, özgürlüklerini geliştirmeye devam edeceğiz. Yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve bilimsel-teknolojik olanak­larını artırarak, nitelikli bir öğrenim ve araştırma-geliştirme süreci ger­çekleştireceğiz. Ülkemizi genç bilim insanları, sanatçı ve sporcular açısından cazibe merkezi haline getireceğiz. Yüksek lisans ve doktora programları için yurtdışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz. Eğitimleri sürecinde belirlenecek objektif başarı kriterlerini sağla­yan 10 bin lisans öğrencimiz, bin yüksek lisans öğrencimiz, 500 doktora öğrencimiz ve 100 doktora mezunu öğrencimizi yurtdışına bir üst kade­me eğitimine göndereceğiz. Eğitimleri akabinde ise, ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sunmaları adına yurtiçi istihdamlarını sağlayacağız. Gençlerimizin ve potansiyel gençlerimiz olan çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının geliştirilmesini sağlayacağız. Çocuk, halk ve üniversite kütüphanelerimizi koleksiyon bakımından çeşitlendirecek, içerik bakı­mından zenginleştirileceğiz. Objektif kriterler altında belirlenecek 10 bin genç yeteneğimizi; gü­nümüz şartlarında stratejik önemi haiz olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştireceğiz. Müracaat eden her öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız. Yurtlarımı­zın gerekli altyapı ve fiziki kapasite ile niteliğini günün koşullarına göre artıracağız. Müracaat eden her öğrenciye öğrenim kredisi, ihtiyaç sahibi öğren­cilere ise burs vermeye devam edeceğiz''

''Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da gençlere siyaset­te daha fazla alan açacağız''

''Gençlerin bakış açısı siyasete daha fazla yansıyacak ve gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacaktır. Gençlerimizin yerel siyaset üzerinde etkisini artıracağız. Özellikle Belediyelerimiz ve Belediye Meclislerimizde de gençlerimizin başat ak­tör olarak yer almasını sağlayacağız. Genç muhtarlarla mahallelerimize dinamizm kazandıracağız. Genç muhtar adaylarımızın çıkmasını teşvik edeceğiz, yasal ve bürokratik ko­şulları 18-30 yaş arası muhtar adayları için kolaylaştıracağız.

''Gençlerimizi sanata yönlendirecek destekleri aktif bir şekilde uygulayacağız. ''

Gençlerimizin kültüre ve sanata duyarlı bireyler olarak yetişmesini ülkemiz genelinde teşvik ve desteklemek adına kuracağımız Kültür Evleri ile gençlerimizin sanat dallarında profesyonel eğitimler almasını, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesini sağlayacağız. Ayrıca, gençlik platoları aracılığıyla sanatçı ruhlu gençlerin yetişmesini sağlayacağız. ''

''Gençlerimizin farklı kültürleri tanıyıp, farklı bakış açıları geliş­tirmelerini sağlayacağız.''

''Ülkemizin gönül coğrafyasının büyüklüğünü ve köklü tarihimizin bizlere yüklediği misyonu, gençlerimizin daha ra­hat görebilmesi adına Yurtdışı Kültür Gezilerini organize edeceğiz.''

''Özellikle dezavantajlı gençlerimizi içerecek şekilde hareketlilik programlarını genişletip çeşitlendirileceğiz''

''Mevlana ve Farabi programlarının ardından, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde İbn Haldun Küresel Öğrenci Değişim programını hayata ge­çirerek, dünyanın tüm ülkelerinden öğrencilerin belirli dönemde ülke­mizde eğitim almasını sağlayacak, ülkemizin tüm dünyada tanınmasını sağlayacağız. Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütün­leşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güç­lendirmeye devam edeceğiz. ''

''Bağımlılıkla mücadele programlarımız tüm gücüyle devam ede­cek''

'' Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun daha etkin çalışması sağlanacak, okul etrafında kurulan Narkotimlerin sayıları ve nitelikle­ri daha da artırılacaktır. Özellikle uyuşturucu ile mücadele hususunda toplumsal mutabakatın sağlanacağı caydırıcı önlemlerin gündeme ge­tirilmesini sağlayacağız.Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında her ilde eğitim progra­mı düzenleyeceğiz. Ayrıca, tüm gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimi­ze katılan gençlere farkındalık eğitimleri vereceğiz. ''

''Genç girişimciliğini daha da güçlendirerek, ülke genelinde yay­gınlaştıracağız.''

 Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırmak adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlerimize sağlanan maddi yardımların başvuru prosedürlerini azaltacağız.Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda prog­ramlarla genç girişimciliği teşvik edeceğiz.''

''Genç işsizlik oranını kalıcı bir şekilde düşürecek, gençlerimize nitelikli istihdam imkanları oluşturacağız''

Gençlerimiz için “Kariyer Merkezleri” kurarak gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olacağız.Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi sosyal programlara dahil ederek gençlerimizin üniversitede okurken istihdama ilk adımlarını atmalarını kolaylaştıracağız.Lise veya üniversiteden mezun olmuş gençlere iş ve kariyer konu­sunda yol gösterici destekler sunacağız.Mezuniyetlerinin akabinde, özellikle devlet kadrolarında görev al­mak isteyen gençlerimizi, henüz lisans eğitimlerini sürdürürken devlet kadroları bünyesinde açılacak olan ihtisas alanlarına göre sayıları de­ğişecek olan “Genç Yönetici Yetiştirme” programları ile işi mutfağında görmek adına eğitime tabi tutacağız.İlgili kurumlar bünyesinde lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve dok­tora öğrenci ve mezunlarını kapsayacak “Mesleki Gençlik Veri Tabanı”nı kuracağız. Veri tabanının hem kamu hem de kurulacak ortak özel sek­tör personel bilgi sistemi altyapısı ile bağlantılı olmasını sağlayacağız. Gençlerimiz ve işverenlerin birbirlerini daha rahat bulmasını sağlayarak istihdam sürecini hızlandıracağız.Türkiye Gençlik İstihdam Vizyon Belgesi”ni hazırlayacağız. Ülkemi­zin insan kaynağı potansiyelinin en verimli şekilde kullanılmasını amaç­layan çok yönlü ve detaylı bir yol haritası ile gerek kamu gerek özel sek­ tör istihdam planlarını ve olanaklarını en detaylı şekilde belirleyecek, genç istihdamının artışına nitelikli katkı sunacağız. Gençlerimize esnek çalışma koşullarını sunacağız. Özellikle profes­yonel iş yaşamlarını sürdürürken eğitimlerini de devam ettiren gençle­rimize yönelik, bürokratik açıdan gerekli tüm sosyal ve mali hak des­teklemelerini yapacak, eğitimlerini de iş yaşamları ile birlikte rahatlıkla sürdürmelerini sağlayacağız. İşsiz gençlerimizin istihdam edileceği Beyaz Kafeleri belediyelerimiz bünyelerinde kuracak, kafelerde kültürümüzün bizlere armağanı olan sportif ve sanatsal faaliyetlerin icra edilmesini sağlayacağız. ''

''Askerliğe ilişkin hizmetlerin elektronik ortamlarda yapılmasını kolaylaştıracağız''

''Yedek Subay Adaylarının, Sevk Öncesi Hazırlık İş­lemlerini askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden gerçekleşti­rebilmelerine imkan sağlayacağız. Yükümlülerin askerlik şubelerine gitmeden erteleme ve erteleme iptal taleplerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapmalarına imkan sağla­yacağız. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi kullanmış olan öğ­rencilerden askere sevk edilenlere ait bilgilerin e-Devlet Kapısı üzerin­den paylaşılmasına imkan tanıyacağız. ''

''Gençlerimizin spor ve sanatsal aktivitelerden daha yaygın bir biçimde yararlanmasını sağlayacağız''

'' Bütün illerde gençlik ve kültür merkezlerinin sayısını artıracağız. Gençlik kamp tesislerinin sayısı ve kamplara katılan genç sayısını artırarak, faaliyet ve projelerden daha fazla gencin yararlanmasını sağ­layacağız. Belediyelerimiz bünyesinde yer alan gençlik merkezleri daha aktif çalışacak, eğitsel, sosyal ve sportif faaliyetleri ücretiz olarak gençleri­mizin hizmetine sunacaktır. Ülkemizin belirli bölgelerinde Özel Olimpiyat Akademileri kurarak, nitelikli sporcularımızı tespit edecek ve bu çocuklarımızın tüm eğitim­lerini ücretsiz olarak bu akademilerde almalarını sağlayacağız. Özellikle ortaokul eğitiminin ardından, lise eğitiminin sonuna ka­dar, tüm öğrencilerimizin lisanslı olarak bir spor alanında sporcu kimli­ği almalarını sağlayacağız. AK Parti iktidarları olarak politikalarımızın odağında yer alan genç­liğe dair yapacaklarımıza, sadece gençlik başlığı altında değil beyanna­memizin hemen her başlığı altında yer vermekteyiz''.

Tarım da Türkiye için çok fazla önem arz etmekte. Bu konuda Ak Parti ne gibi faaliyetlerde bulundu?

''İktidara geldiğimizden bu yana tarımı ülkemiz için stratejik bir sek­tör olarak gördük. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimi­ni sağlayacak uygulamaları hayata geçirerek, tarım politikalarımızı da gıda güvenliğini temin edecek şekilde oluşturduk. Planlı tarım ve çağdaş hayvancılık uygulamalarımızla gerekli yapısal dönüşümleri, öncelikli alanlarda rasyonel ve çağdaş üretim modellerini esas alarak tarımda ileri teknolojiye dayalı bir üretim yapısı tesis ede­cek, verimliliği yükseltecek ve uluslararası rekabet gücümüzü artıraca­ğız.''

''Neler yaptığımıza gelecek olursak; 16 yıllık dönemde AK Parti olarak tarımda yapısal dönüşüme ağırlık vererek, çiftçilerimiz için ekonomik ve sosyal boyutları birlikte ele alan bir anlayışı hayata geçirdik. Yaklaşık 5,5 milyon civarında insanımıza is­tihdam sağlayan tarımı, ülkemizin gıda güvenliği ve halkımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemli bir sektör olarak değerlendirdik.Bu dönemde Tarım Kanunu da dâhil sektörle ilgili 15 önemli Ka­nun çıkardık.''

''2002’de 36,9 milyar TL olan tarımsal gelirimizi, 2017 yılında 188,7 milyar TL’ye ulaştırdık''

''Ülkemizi tarımsal hasılada Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselte­rek, Avrupa’nın en büyük ülkesi konumuna getirdik''

''Ülkemizin tarımda net ihracatçı konumunu daha da güçlendir­dik''

''2002 yılında 4 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri toplam ih­racatımızı, 2017 yılında 17,6 milyar dolara çıkardık. Türkiye’yi 195 ülkeye, 1.690 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna ulaştırdık''

''Milli Tarım Projesini başlattık''

''Bu kapsamda sürdürülebilir tarım ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin gıda güvenliğini sağla­mak, böylelikle gelecek nesillere daha güçlü, üretken ve müreffeh bir Türkiye bırakmak amacıyla yerli ve yeterli üretimi esas aldık''

''2002 yılına kadar 41 yılda sadece 450 bin hektar arazi toplu­laştırması yapılmış iken, 2003-2017 döneminde 5,6 milyon hektar alanda toplulaştırmayı tamamladık. 2,1 milyon hektar alanda ise ça­lışmalar devam etmektedir. Toplam tarımsal destekleme ödemeleri 2002 yılında 1,8 milyar TL iken, 2017 yılında 12,9 milyar TL olarak gerçekleştirdik.2003’ten bugüne çiftçilerimize verdiğimiz nakit hibe tarımsal destek toplamı 2017 yılı sonu itibariyle 103 milyar TL’ye ulaştı. Hayvancılıkta yeni desteklemeleri üreticilerimize sunduk.''

''4 ay ve üzeri buzağı ve malağı ilk kez destek kapsamına aldık, hayvancılık desteklerinin doğrudan üreticilere ödenmesini sağladık. 2002’de 83 milyon TL hayvancılık desteği verilmiş iken, bu desteği 2017 yılında 3,8 milyar TL’ye yükselttik. Hayvancılık desteklerinin top­lam destekler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 4,4 iken, bu oranı 2017 yılında yaklaşık yüzde 30’a ulaştırdık. 2003-2017 yılları arasında üreticimize 8,2 milyar TL mazot destekle­me ödemesi yaptık. Çiftçilerin kullanmış oldukları mazot maliyetinin ilk kez yarısını des­tek olarak verilmektedir. Bu kapsamda üreticilerimize 2017 yılı üretimi için 2018 yılında 1,9 milyar TL mazot destekleme ödemesi yaptık.2005-2017 döneminde toplam 6,7 milyar TL gübre destekleme öde­mesi yaptık. Prim desteği verilen ürün sayısını 5’ten 17’ye çıkardık. 2002 yılında 186 milyon TL olan prim desteğini 2017 yılında 3,9 milyar TL’ ye ulaştır­dık.Organik ve iyi tarım yapan çiftçilerimize toplam 1 milyar TL destek­leme ödemesi yaptık. 2016 yılında gübre ve yemdeki KDV oranını sıfıra indirerek, çiftçimize yıllık ortalama 2 milyar TL dolaylı destek sağladık. Genç çiftçilerimize 30 bin TL hibe projesi başlattık. 2016-2017 yılla­rında genç çiftçilerin uyguladığı 31.045 projeye 931 milyon TL hibe des­teği sağladık. İşletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilere Küçük Aile İşletmesi Deste­ğini başlattık. Üreticilerimize dekara 100 TL destek ödemesi yapıyoruz.Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ül­kemizde arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi ve hayvansal üretim açısından önemli olan 21 ürünü des­teklemeye başladık. ''

''Sertifikalı tohumluk üretimini bir milyon tonun üzerine çıkar­dık''

''2005 yılından başlayarak bugüne kadar sertifikalı tohumluk ve fi­dan kullanan çiftçilerimize ve tohum üreten kuruluşlarımıza 1,7 milyar TL destek verdik. Çiftçilerimize seralarının modernizasyonu için faizsiz kredi uygula­masını başlattık. Seralarında modernizasyon yapmak isteyen üreticile­rimize 300 bin TL’ye kadar, yatırım döneminde yüzde 100, işletme döne­minde yüzde 50 indirimli kredi kullandırıyoruz. Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteğini başlattık. Ekonomik verimden düşen, yaşlı zeytin bahçelerinin tekrar ekonomiye kazandırılması için gençleştirme budaması yapan üreticilerimize 100 TL/da destek veriyoruz. Gübrelerin üretim veya ithalatından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanması amacıyla gübre takip sistemini 1 Ocak 2018 tarihinde haya­ta geçirdik.''

''Çiftçilerimizin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılayabilmesi amacıyla faiz desteği sağladık''

Uygulamadan 2004 yılında 205 bin çiftçi yararlanırken bu sayı 2018 yılı Mart sonu itibarıyla 838 bin çiftçiye çıkmıştır. 2002 yılında Ziraat Bankasında yüzde 59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını, 2006 yılından itibaren kredi konusuna bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 8,25 arasında uyguladık. 2002’de 530 milyon TL olan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera­tifleri tarafından kullandırılan kredi miktarını 2017’de 41,2 milyar TL’ye ulaştırdık. Damla ve yağmurlama sulama yatırımlarına 2006 yılından itibaren sıfır faizli kredi ve 2007 yılından itibaren de yüzde 50 hibe desteği im­kânı sağladık.''

''Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı eko­nomik yatırımlara 5,4 milyar TL hibe desteği ile 19 bin tarıma dayalı sanayi tesisini tamamladık ve 128 bin kişiye istihdam olanağı sağ­ladık. ''

''Tarımsal mekanizasyonun gelişmesi için makine teçhizat alımlarına yüzde 50 hibe desteği verdik. 2006 - 2015 yılları arasında 261 bin makine teçhizat alımı için yaklaşık 1 milyar TL hibe desteği verdik.

''Tarımdaki paydaşlarla işbirliği yaparak AB’ye katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamındaki kü­çük yatırımcılara ücretsiz proje hazırlama imkânı getirdik. 2009-2017 yılları arasında 21 adet ileri Ar-Ge ve eğitim merkezi açtık.''

''Ar-Ge çalışması yapan özel sektör ve üniversitelere proje başına verilen destek tutarını 300 bin TL iken 2017 yılında 10 kat artırarak 3 milyon TL ye çıkardık. Tavukçulukta yerli damızlık gücümüzü artırmak amacıyla “Anado­lu-T” yerli damızlık etçi tavuğunu ürettik.''

''Tarım sigortalarının kapsamını genişlettik çiftçinin risklerinin önemli bir kısmını üstlendik''

''İlk defa kuraklık, don, aşırı sıcak ve aşırı yağıştan kaynaklı kayıpların karşılanabilmesi için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve triptikler ürünlerinin kuru alanlardaki üretimlerinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasını başlattık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortalarında hırsızlık riski si­gorta teminatı kapsamına aldık. Ağaç, fidan ve asmaların ürünlerinin yanında kendileri de sigorta teminatı kapsamına aldık. Kadın ve genç çiftçilere yönelik olarak sigorta priminde yüzde 5 indirim yapmaya baş­ladık. Üreticilerin ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmaması için ürünlerini lisanslı depolar­da muhafaza edenlere kira desteği sağladık. Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarını erteledik. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarını yapılandırdık. ''

Önümüzde ki dönem için vaatleriniz nelerdir?

''Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürün­lerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü ar­tırmış, dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmayı hedefliyoruz. Tarım sektörümüzü diğer tüm sektörlerle işbirliği içinde; çevreyi koruyan ve kırsalda genç nüfusun artmasına öncelik veren, topyekûn kırsal kalkınmayı sağlayacak bir yaklaşımla ve etkin bir üretim planla­ması yaparak yöneteceğiz. Ülkemizi hayvancılıkta kendine yeterli olan, bitkisel üretimde verimliliğini ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkaran bir yapıya dönüştüreceğiz. Tarımsal desteklerimizin sayısını azaltarak daha etkin bir destekle­me politikası izleyeceğiz.''

''2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar do­lara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmış, bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde kümülatif olarak 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlayacağız ve tarla içi geliştirme hizmetlerini destekleyeceğiz. ''

''2018 yılında çiftçilerimize toplam 14,5 milyar TL destekleme ödeme­si yapacağız. Tarımsal destekleri asgari 3 yıllık dönemler için açıklayacağız. Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edeceğiz.Genç çiftçilere destekleme ödemelerinde pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 2018 yılında yaklaşık 16.700 genç çiftçinin uygulayaca­ğı projelere 503 milyon TL destek vereceğiz.''

''81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçireceğiz. 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekleri sürdürece­ğiz.''

''Sağlayacağımız 5,2 milyar TL hibe ile 10 bin yeni yatırımı destekle­yeceğiz, 50 bin yeni istihdam oluşturacağız. Kırsal alana 8,4 milyar TL’lik yatırım kazandıracağız. ''

''2018 yılı sonu itibarıyla koruma altına alınan büyük ova sayımızı 265’e, 2023 yılı hedefi olarak ova sayımızı 300’e çıkaracağız. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik faaliyetleri ve yeni uygula­maları destekleyeceğiz. ''

''Aile işletmelerini ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler uygulayarak pazara yönelik üretim yapmalarını sağlayacağız. Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern tarımsal tek­niklerin uygulanacağı yatırımların yapılması amacıyla çiftçiler ve giri­şimcileri destekleyeceğiz. Yaş sebze ve meyvede yerli tohumla üretilen aşılı ve diğer fidelerin kullanımına destek vereceğiz. Yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımını teşvik edeceğiz. Bilgi teknolojilerinin arazi kullanım ve toprak koruma amaçlı kulla­nımını yaygınlaştıracağız. Örnek bahçe uygulamaları ile yeni ürünlerin üretimini teşvik edece­ğiz. Kesme çiçek, süs bitkileri üreticiliğine önem vererek, havalimanına yakın bölgesel hal ve mezatlar oluşturacağız.''

''Sertifikalı tohum üretimini 2 milyon tona çıkaracağız''

 ''Sertifikalı tohum kullanımına destek vereceğiz.TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin ya­tırımına açacağız. ''

''Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesini sağ­layacağız''

'' Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptıracağız. 2018 yılında 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımını tamamlayacağız. ''

''Hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimize kullandıkları arazi­lere 10 yıl boyunca kullanım hakkı veriyoruz''

''Çiftçilerimiz, 10 yılın sonunda da isterlerse bu arazileri satın alabilecekler veya kullanma an­laşmasını bir 10 yıl daha yenileyebilecekler. Ülkemizde orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin vb. ürünlerin üretimini desteklemek üzere 10 bin dönü­me kadar Hazine taşınmazını gerçek ve tüzel kişilere kiralama amaçlı olarak arz edeceğiz. ''

''Hayvan varlığını artıracağız.''

''Kırmızı et tüketiminde kendine yeter­li bir ülke konumuna geleceğiz. Damızlık hayvan desteğini artıracağız. Hayvan sağlığını koruyacak, refahını ve verimi artıracak ahır/ağılların yapımı ve yenilenmesini teşvik etmeye devam edeceğiz. Buzağı kayıp ve ölümlerinin azaltılması için gerekli tedbirleri alacağız. Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığa özel önem vererek, entegre tesislerin kurulmasını destekleyeceğiz.Ülkemizin hayvan varlığını artırmak amacıyla, Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe düve, 300 başa kadar olmak üzere toplamda 500 bin baş damızlık ko­yun vereceğiz.''

''İhtiyaç durumlarında süt piyasasının regülasyonu uygulamasına devam edeceğiz''

''Üreticinin ve tüketicinin korunması, sürdürülebilirli­ğin sağlanması ve süt fiyatlarında istikrarın korunmasını sağlayacağız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretimi artıracağız. Su ürünleri ihra­catımızı ise 1 milyar doların üzerine çıkaracağız. ''

''Tarım sigortalarının kapsamını genişletme çalışmalarına devam edeceğiz''

''Serin iklim tahıllarında uygulanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına mercimek ve nohut ürünlerini de dahil edeceğiz. Elma, armut ve ayva meyvelerinde teminat başlangıcının pembe/ beyaz tomurcuk dönemine çekilmesini sağlayacağız. İncirde ve üzümde yağmur zararını ve küçükbaş hayvanlarda yavru atma riskini teminat kapsamına alacağız ''

''Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini hayata geçi­receğiz. Kurulma aşamasındaki 17 Araştırma ve Eğitim Merkezimiz ile Ar-Ge çalışmalarına hız vereceğiz.Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile beslemeye devam eden bir ülke olacağız. Bu kapsamda;

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerden kaynakla­nabilecek risklerin önlenmesini, kontrol ve denetim sisteminin etkin şekilde işletilmesini sağlayacağız. Bitki sağlığı alanında ithalat dahil koruma ürünlerinin ruhsatlandı­rılmasını, ürünlerin biyolojik etkilerinin kontrolü ve izleme altyapısının geliştirilmesini, üreticilerde farkındalığın oluşturulmasını sağlayacağız. Ambalajlı ürünlerin etiketlerinde besleyici değerlere ait bilgileri zorunlu hale getireceğiz. Vatandaşlarımız, tükettiği gıdanın içinde yer alan bileşenlerin kendilerine hangi faydaları sağlayacağını öğrenebile­cek.Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına teknolojinin imkân verdiği öl­çüde devam edeceğiz. Gıda üretiminde markalaşmaya yönelik olarak KOBİ’leri destekleye­ceğiz. Biyo-terörizm ve biyo-tehdit için ulusal önleyici tedbirlerimizi içeren zorunlu kılavuzları hazırlayacağız.'' Doğancan Ustabaş

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler