izmit escort

istanbul escort

ankara escort bayan

aksaray haber

Hoşgeldin bonusu

Tırnak Batmalarının Tedavisi 26.11.2019

26 Kasım 2019 08:34
 Tırnak Batmalarının Tedavisi  26.11.2019

Uzmanlar “Tırnak Batması ve Tedavi Yöntemleri” hakkında bilgi verdi.

“Onychocryptosis-Gizli Tırnak” olarak isimlendirilmektedir. En sık görülen tırnak batması tipi distal lateral tırnak batmasıdır. Distal lateral tırnak batması diğer tırnaklarda da görülebilmekle birlikte en sık ayak başparmaklarında görülmektedir. Hastalık tüm ırklarda, her iki cinste ve her yaşta görülebilmekle birlikte çocukluklarda, genç erişkinlerde  ve ileri yaş kadınlarda daha sık görülmektedir. Uygun olmayan ayakkabı seçimi ve düzgün olmayan tırnak kesimi en başta gelen predispozan faktörlerdir. Aşırı terleme, yumuşak ve ince tırnak plakları, tırnak ünitesinin yapısal anomalileri, onikomikoz, diabetes mellitus, alt ekstremitede ödeme yol açan kardiyak ve renal problemlerin yol açabildiği bilinmektedir. Daha yaygın olarak kabul gören teoriye göre tırnak plağı lateral tırnak yatağına penetre olur ve bu penetrasyon inflamasyon, sekonder bakteriyel kolonizasyon, enfeksiyon ve granülasyon dokusu oluşumunun da eşlik ettiği bir yabancı cisim reaksiyonuna neden olur. Diğer bir teoriye göre sorun tırnak plağında değil fazla miktardaki lateral tırnak duvarındadır. Her ne kadar yapılan prospektif bir çalışmada tırnak plağında bir anomali saptanamamış olsa da asıl problemin tırnakta olduğuna inanılmakta ve tedavilerin çoğunluğu tırnağa yönelik olarak dizayn edilmektedir. Başlangıçta tırnak plağının deriyi penetre etmesine bağlı olarak şişlik, kızarıklık ve basmakla ağrı oluşumu mevcuttur. Orta şiddetli olgularda bu bulgulara ek olarak akıntı ve enfeksiyonun eşlik ettiği inflamatuvar granülom dokusu oluşumu görülür. İleri evre tırnak batmalarında ise apse oluşumu ya da kronik inflamasyona bağlı epitelize granülasyon dokusu ve tırnak kıvrımı hipertrofisi görülür. Günlük pratikte evreler arasında hastanın öz bakımına bağlı olarak geçişler görülebilmektedir. Paronişi, sellülit ve osteomiyelit görülebilir. Özellikle diyabetiklerde hayatı tehdit eden enfeksiyonlara ve ampütasyonlara yol açabilir.

 

Tırnak Batmalarında Tedavi Yöntemleri

Tırnak batması tedavisi batmanın evresine göre planlanmalıdır. Tedaviyi yapan profesyonelin uzmanlık alanının tedavi seçiminde bir diğer önemli faktördür. Genel olarak evre 1 ve 2a olarak evrelenmiş olan tırnak batmalarında müdahale gerekmeyen konservatif yöntemler yeterli olmaktayken, daha ileri evrelerde cerrahi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmakta ve daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 

Genel Önlemler

           

Geniş ayakkabılar giyilmesi, tırnakların düz kesilmesi, ayak banyoları, ayak terlemesinin azaltılması, varsa tırnak mantarı tedavi edilmesi ve topikal antibiyotik kullanımı genel önlemler olarak yaygın olarak önerilmekte ve uygulanmaktadır.

Ayak banyoları ve/veya parmak masajları: Ilık suyla yapılan ayak banyoları tek başlarına ya da diğer devam eden konservatif tedavilere ek olarak önerilebilir. Ilık su içerisine dezenfektanlar eklenebilir. Ayak banyoları yapışmış doku artıklarının temizlenmesinde, bakteriyel kolonizasyonun engellenmesinde ve inflamasyonun azaltılmasında çok yardımcı işlemlerdir.

Antibiyotik kullanımı: Paronişi (dolama) ya da sekonder enfeksiyon bulguları varlığında antibiyotikler kullanılmaktadır. Tek başına antibiyotik kullanımı çoğunlukla tedavi edici olmaktan uzaktır. Antibiyotik kullanımı tırnak yumuşak dokuya batmaya devam ederken inflamasyonu ve granülasyon dokusunu yok etmekte başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Girişimsel OlmayanTedavi Yöntemleri

Tamponlar: Bu yöntemde küçük pamuk parçaları kullanılarak tırnak plağı ve tırnak kıvrımı/tırnak yatağı birbirinden uzaklaştırılır. Öncelikle tırnağın batan kısmı basitçe kesilir. Kullanılan pamuğa antiseptik/dezenfektan solüsyonlar emdirilebilir ya da tek başına kullanılabilir. İşlem günlük olarak her seferinde daha büyük pamuklar kullanılarak tekrarlanır.

Bantlama: Hasta uyumunun ve eğitiminin önemli olduğu bir yöntemdir. Öncelikle tırnağın batan kısmı (spikül) basitçe kesilir. Bant yardımıyla lateral tırnak kıvrımı tırnaktan oblik ve proksimal olarak uzaklaştırılır.

Plastik tüp yerleştirme: Bu yöntemin amacı lateral tırnak marjini ile lateral tırnak kıvrımı arasına bir engel konulmasıdır. Tüp 6-8 hafta boyunca inflamasyon ortadan kalkana kadar tutulur. Tüpün basıyla granülasyon dokusunu azalttığı dolayısıyla buradaki granülasyon dokusunun eksize edilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.

Tırnak telleri ve benzeri aletler-braketler: Tırnak kurvatürünü düzeltmek amacıyla metal ya da plastik tellerin/ bantların kullanıldığı yöntemlerdir. Teller tırnağın dorsal yüzüne uygulanır ve lateral kenarlara küçük çengeller ile asılır ya da tırnak plağının distalinde iki küçük delik açılarak aparat bu iki delik arasına yerleştirilir. Belirli aralıklarla aparatlar sıkılarak gerginlik artırılıp tırnak kurvatürünün tedrici olarak düzeltilmesi sağlanır.

 

 

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi tedavi yöntemleri iki temel yaklaşım üzerine kuruludur. Birincisinde tırnağın içerisine doğru büyüdüğü yumuşak dokunun eksizyonu yapılır. İkincisinde ise neden her ne olursa olsun tırnak yatağının dar ve tırnağın geniş olduğu düşüncesiyle tırnak daraltılmaktadır.

Total tırnak çekimi: Tırnak batmasında tedavi edici olmadığı gibi zararlı da olabilen bir yöntemdir. Tırnak plağının olmayışı nedeniyle hem longitudinal hem de transvers olarak tırnak yatağı daralması, tırnak pulpasının dorsal olarak dislokasyonu ve matriksin hiçbir işlem görmemesi nedeniyle aynı genişlikte uzayan tırnağın iyi ihtimalle tekrar batması ya da pulpa engeline takılarak kalınlaşması ile sonuçlanan bir işlemdir.

Tırnak köküne yönelik tedavi yöntemleri: Tırnak matriksine yönelik tedaviler nüks oranının en düşük olduğu tedaviler olarak değerlendirilmektedir.

Kısmi tırnak çekimi ve tırnak kökü çıkarılması: Tırnak plağının batan kısmı kutikül altına kadar longitudinal olarak kesilir, tırnak parsiyel olarak çekilir ve tırnak matriksi segmental olarak çıkartılır. Nüks oranının en düşük olduğu ve diğer tedai yöntemlerine göre yara iyileşmesinin en iyi olduğu yöntemdir. BÜLTEN

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler