porno video porno izle free porn sikiş izle türkçe porno porno

Köşe Bucak, Çalışkan Barışkan

Son Güncelleme : 13 Aralık 2018 10:12
 Köşe Bucak, Çalışkan Barışkan

Geçtiğimiz haftalarda İl Genel Meclisi üyeliği için aday adaylığını açıklayan Muammer Barışkan, gittiği mahalle ve köylerde sıcak davranışlarıyla, üyelerini kucaklayan yaklaşımıyla, çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Çalışkan Barışkan İl Genel Meclis üyeliği için öne çıkan isim olarak ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Muammer Barışkan; “Bugüne kadar yaptığım görüşmelerde halkımızın İl Özel İdaresinden ve İl Genel Meclisinin görevlerinden yeterince haberdar olmadığını hizmet alma konusunda bazı zorluklar çektiğini gördüm.Özellikle köylerimizin en fazla tarım ve hayvancılık olmak üzere, eğitim ve ulaşım alanlarında yetersizliklerinin olduğunu;Seçilenlerin yatırım yaparken siyasi davrandıkları;Bürokratik işlerin çok uzun sürdüğü;Kamu varlıklarının gelir getirebilecek alanlarda kullanılmasına özen gösterilmediği;Alt yapı yatırımlarında geç kalındığı veya yeterince yapılamadığı vb. sorunları tespit ettim.”

Özel İdare Nedir?

“Ben Muammer Barışkan,Çanakkale İlçe Merkezinden İl Genel Meclisi adaya adayıyım. Buradan İl Özel İdaresi nedir? İl Genel Meclisinin görevleri ve benim bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum.İl Özel İdareleri Anayasamızın127. Maddesive 5302 sayılı Kanunun 6. maddesi çerçevesinde yetki görev ve sorumluluklarıyerine getirmektedirler. Bu kanunla İl Özel İdarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır.Kanunuyla birlikte;“Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.”

''İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur''

''Merkezi idare tarafından uygun görülenler yatırımlar, İl Özel İdareleri eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilmektedir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.” denilmektedir.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları ise İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar ise;
• Kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek,
• Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
• Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
• Borç almak ve bağış kabul etmek,
• Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

Yukarıda İl özel idarelerinin görev sorumluluklarını kısaca açıklamaya çalıştım.Ben de İl Genel Meclisi aday adayı olarak adaylığım kesinleştiğinde ve seçildiğim takdirde  Anayasanın ve Kanunun bizlere verdiği yetki sorumluluklar çerçevesinde elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum.Ben halkımızın vergisiyle ve desteği ile oluşan bütçemizin hizmet olarak tekrar vatandaşlarımıza eşit, adil ve en kısa sürede ulaşması için çaba göstereceğim.Bu samimi duygularımla tüm Çanakkale halkını selamlıyor, herkesin desteğini bekliyorum.” GÜLGÜN ÇETİN

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler