istanbul escort

Erdoan anakkale'den D羹nyaya Seslendi 18.3.2019

Son G羹ncelleme : 18 Mart 2019 13:03
 Erdoan anakkale'den D羹nyaya Seslendi 18.3.2019

Erdoan anakkale'den d羹nyaya seslendi: "Biz bin y覺ld覺r buraday覺z, inallah k覺yamete kadar da burada olaca覺z. 襤stanbul'u Konstantinopolis yapamayacaks覺n覺z" dedi.

Çanakkale’den dünyaya seslenen Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, Yeni Zelanda'da 50 müslüman覺n ehit edildii sald覺r覺n覺n arkas覺ndaki mesaj覺, hisleri ve niyeti anlad覺klar覺n覺 belirterek, "Dedeleriniz geldiler burada olduumuzu gördüler, sonra da kimi ayaklar覺 üzerinde kimi tabutla döndüler. ayet ayn覺 niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeniz gibi uurlayaca覺m覺zdan hiç üpheniz olmas覺n. Bu i öyle masum insanlar覺n üzerine haince kurun s覺kt覺覺n覺z silah覺n kabzas覺na; boyayla isimler, tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale'de kan覺m覺zla yazd覺k. Biz bin y覺ld覺r buraday覺z, inallah k覺yamete kadar da burada olaca覺z. 襤stanbul'u Konstantinopolis yapamayacaks覺n覺z" dedi. 
Erdoan, Münbiç'te, F覺rat'覺n Dousu'nda, Kudüs'ün mahremiyetine yönelik sald覺r覺lara kar覺 tarih yazacaklar覺n覺 yineleyerek, "襤srail'in ba覺ndaki zat覺n olunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri ayn覺. Ayn覺 kaynaktan besleniyorlar. Dünyan覺n neresinde olursa olsun tüm mazlumlara, tüm müslümanlara, Türklere kar覺 kalkacak ellere yazacak tarihimiz var" diye konutu. 
18 Mart ehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. y覺l dönümü münasebetiyle Çanakkale’de 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törende konuan Cumhurbakan覺 Erdoan, “Bu topraklarda ehitleri olan, bir zamanlar ayn覺 s覺n覺rlar içinde yaad覺覺m覺z Balkanlar’daki, Kuzey Afrika’daki, Ortadou’daki, Kafkaslar’daki bütün kardelerimi selâml覺yorum. Emin olsunlar, emanetlerine gözümüz gibi bak覺yoruz. 18 Mart ehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. y覺ldönümü vesilesiyle bugün bir kez daha sizlerle birlikte olman覺n memnuniyeti mutluluu içindeyim. Bin y覺ld覺r istiklâlimiz ve istikbâlimiz için bir gül bahçesine düer gibi topraa giren bütün ehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 18 Mart ehitlerimizi birinci dünya sava覺nda pek çok cephede verdiimiz yüz binlerce ehidimizi, katledilen milyonlarca masum kardeimizi, 襤stiklal Harbi ehitlerimizi, terörle mücadele ehitlerimizi, 15 Temmuz ehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Çanakkale’de bir as覺r önce neler yaand覺覺n覺 bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan, kavramayan hiç kimseye bu ülkenin havas覺 da suyu da ekmei de helâl olmaz. Çanakkale Sava覺’n覺 savalardan bir sava sanan覺n, bu topraklarla da, milletle de, ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi ruhunun derinliklerinde yaatmayan kimsenin bu ülkeyle, bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakk覺 yoktur. Malazgirt’i bilmeyen Süleyman âh’覺n 襤znik’te kurduu Selçuklu devletinin anlam覺n覺 da bilmez. Selçukluyu bilmeyen, Söüt’te dikilen fidan覺n nas覺l dünyan覺n en büyük devleti hâline dönütüünü bilmez. Bursa, Edirne’de verilen mücadelenin amac覺n覺 bilmeyen, 襤stanbul’un fethini kavrayamaz. Fetih heyecan覺n覺 duymayan, büyük medeniyetin derinliini göremez. Bunu göremeyen, Çanakkale’de nas覺l olup da yüz binlerce kahraman覺n gözleri kapal覺 ahâdete yürüdüünü anlayamaz” dedi. 
“Türkiye’nin sabr覺n覺 s覺namaya hâlâ devam ediyorlar” 
“Çanakkale’yi hazmedemeyen, 襤stiklâl Harbimizin kodlar覺n覺 da çözemez” diyen Erdoan, unlar覺 kaydetti: 
“Bu topraklar覺n önemi ancak böyle derin tefekkürle kavranabilir. Ömrünün son döneminde, ‘襤stiklal Mar覺 yeniden yaz覺lsa daha iyi olmaz m覺’ diye soran dostuna Mehmet Akif, ‘Allah bir daha bu millete 襤stiklal Mar覺 yazd覺rmas覺n’ diyerek cevap vermitir. Biz de diyoruz ki, Allah bir daha bu milleti Çanakkale’deki gibi bir imtihana tâbi tutmas覺n. Ancak âyet böyle bir durum ortaya ç覺karsa t覺pk覺 104 y覺l önce olduu gibi Çanakkale’nin denizini de, topraklar覺n覺 da o dümanlara mezar etmekten aslâ çekinmeyiz. Türkiye’nin sabr覺n覺 ve kararl覺l覺覺n覺 aradan geçen bir asr覺 ak覺n zamana ramen hala s覺namaya devam ediyorlar. Suriye s覺n覺r覺m覺z覺 tâciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çal覺arak s覺n覺yorlar. Irak s覺n覺r覺m覺z覺n dibinde ayn覺 ekilde bu yollara tevessül ediyorlar. K覺br覺s’ta, Dou Akdeniz’de haklar覺m覺za tecâvüz etmeye kalkarak bunu s覺n覺yorlar. Ege’de bizi kendi karam覺za hapsedip denize ayak basamaz hâle getirerek bizi s覺n覺yorlar. Avrupa’da özellikle Almanya’da, Fransa’da camilerimize, derneklerimize, vatandalar覺m覺za her y覺l yüzlerce sald覺r覺da bulunarak s覺n覺yorlar. Ülkemizde sokaklar覺m覺z覺 kar覺t覺rarak, darbe giriimlerinde bulunarak, karanl覺k ittifaklar kurarak s覺n覺yorlar. Ekonomimize sald覺rarak, milletimizin iine, ekmeine, lokmas覺na göz dikerek s覺n覺yorlar. Hatta yeri geliyor, ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzakl覺kta Yeni Zellanda’da, oradaki verdikleri mesajlarla bizi s覺n覺yorlar. Çanakkale’den 104 y覺l sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesaj覺n覺z覺 ald覺k. Hislerinizi de, niyetinizi de anlad覺k. Kinininizin, nefretinizin canl覺 olduunu anlad覺k. Bir teröristin ortaya ç覺kmak sûretiyle 50 Müslüman覺 öldürmesinin de ne olduunu anlad覺k. Yaad覺覺m覺z topraklar覺 da, ald覺覺m覺z nefesi de bize çok gördüünüzü de anlad覺k”. 
“襤stanbul’u Konstantinopolis yapamayacaks覺n覺z” 
Türk milletinin k覺yamete kadar bu topraklarda olaca覺n覺 söyleyen Erdoan, “Anadolu yakas覺ndan Avrupa yakas覺na geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda ifade edenin ne tür bir terörist olduunu da anlad覺k. Bu bireysel bir olay deildir. Örgütlüdür. Biz buraday覺z, biz Çanakkale’deyiz. Biz Trakya’s覺yla, Anadolu’suyla bu ülkedeyiz. Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’覺yla, Çerkez’iyle, Bonak’覺yla, Roman’覺yla buraday覺z. Çanakkale’deyiz, Türkiye’deyiz. Bin y覺ld覺r buraday覺z. 襤nallah k覺yamete kadar da burada olaca覺z. 襤stanbul’u Konstantinopol yapamayacaks覺n覺z. Dedeleriniz geldiler, burada olduumuzu gördüler. Sonra da kimi ayaklar覺 üzerinde, kimi tabutla döndüler. âyet ayn覺 niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeniz gibi uurlayaca覺n覺zdan hiç üpheniz olmas覺n. Biz Çanakkale’yi hepimizin hayâli olan bar覺覺n, ortak ac覺lardan doan kardeliin sembolü olarak görüyoruz. u ânda kar覺 tarafta, Yeni Zelandal覺lar, Avustrualyal覺lar yok mu, onlar bizim ehitlerimizle orada ayn覺 yerlerde yatm覺yorlar m覺? Bunlara ev sahipliini yapan biz deil miyiz? Gazi Mustafa Kemal’in dedii gibi, onlar burada göüs göse, karde kardee yatacaklar. Biz bu misafirperverlii yapan deil miyiz? Size ne oluyor? unu unutmay覺n. Çanakkale, bizim için, nâmusunu çinetmeyen ve çinetmeyecek olan As覺m’覺n neslinin sembolüdür. As覺m’覺n nesli de ite burada. Dostça gelirseniz sizi a覺rlayacaklar, dümanca gelirseniz de ona göre muâmele edecekler. T覺pk覺 çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutan teröristlere, Suriye s覺n覺r覺nda musallat olan DEA’l覺, PKK, PYD’li katillere yapt覺覺m覺z gibi hepinizi ayak bast覺覺n覺z yere gömecekler. Bu i öyle mâsum insanlar覺n üzerine hâince kurun s覺kt覺覺n覺z silah覺n kabzas覺na boyayla isimler ve tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kan覺m覺zla yazd覺k. Gazi Mustafa Kemal’in liderliinde yazd覺k. Bugün yine yazaca覺z. Yine yazaca覺z, yine yazaca覺z. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Kandil’de yazd覺k. Burada da yazar覺z. Biz tarihi s覺n覺rda teröristleri yok ederek, 15 Temmuzdaki gibi darbecileri ç覺plak ellerimizle püskürterek yazd覺k. Biz tarihi anla, erefle, onurla yazd覺k. Daha yazacak çok tarihimiz var. Münbiç’te, F覺rat’覺n dousunda yazacak tarihimiz var. Kudüs’ün mahremiyetine yönelik sald覺r覺lara kar覺 yazacak tarihimiz var. 襤srail’in ba覺ndaki zat覺n olunun ifadeleriyle, Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri ayn覺. Ayn覺 kaynaktan besleniyorlar. Dünyan覺n neresinde olursa olsun, bütün mazlum Müslümanlara, Türklere kar覺 kalkacak ellere yazacak tarihimiz var. Ekonomiyle, tehditlerle, sinsi ayak oyunlar覺yla ayaklar覺m覺za çelme takmaya çal覺anlara kar覺 yazacak tarihimiz var. Bu millet, hak davas覺 söz konusu olduunda ölümü öldüren bir millettir. Çanakkale ehitleri için yaz覺lan m覺srâlar dalga dalga bu günümüze, geleceimize 覺覺k tutuyor. Buradan öyle bir ses verin ki, t覺pk覺 bir as覺r evvel olduu gibi ta dünyan覺n öteki ucundan duyulsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olaca覺z, iri olaca覺z, diri olaca覺z, karde olaca覺z. Hep birlikte Türkiye olaca覺z. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar, bu vatan覺m覺z bu ekilde 780 bin kilometre karesiyle inallah farkl覺 yar覺nlara gidecek” diye konutu. 
Kürdistan sözüne tepki 
Erdoan, Kürdistan skandal覺na da at覺fta bulunarak, “Ç覺km覺 bir terörist ne diyor? Kürdistan. Soruyorum: Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var m覺? Türkiye’nin güneydousu, dousu, Karadeniz’i, Akdeniz’i var. Orta Anadolu, Ege, Marmara’s覺 var. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak’覺n kuzeyinde Kürdistan var. Defol git orada yaa” diyerek sözlerini noktalad覺. 
18 Mart Stadyumu’ndaki törenlerde kahramanl覺k marlar覺 çalan Mehter Tak覺m覺 ellerinde Türk Bayraklar覺’yla etkinlie kat覺lan vatandalar覺 coturdu. Sayg覺 Duruu ve 襤stiklal Mar覺’n覺n okunmas覺n覺n ard覺ndan, Halk Oyunlar覺 Gösterisi ilgiyle izlendi. Törenlere Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakan覺 Mustafa entop, Milli Savunma Bakan覺 Hulusi Akar, Ulat覺rma ve Altyap覺 Bakan覺 Mehmet Cahit Turan. 
Aile Çal覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakan覺 Zehra Zümrüt Selçuk da kat覺ld覺. Cumhurbakan覺 Erdoan’dan önce Çanakkale Valisi Orhan Tavl覺 ile Çanakkale Boaz ve Garnizon Komutan覺 Tuamirel Levent Kerim Uça da birer konuma yapt覺lar. 襤HA

Etiketler: 18 Mart, anakkale Zaferi, Cumhurbakan覺 Erdoan

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Son Eklenenler